Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

26.01.2022

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w UJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filmu niemego
 • wiedza o literaturze
 • historia sztuki
 • historia mediów
 • wiedza o sztuce współczesnej
 • komunikacja kulturowa
 • gatunki telewizyjne
 • historia powszechna XX wieku

 

Uniwersytet Jagielloński to nie tylko edukacyjna chluba Krakowa, ale i całego kraju. W murach uczelni uczy się ponad pięćdziesiąt tysięcy studentów, którzy wybierają ścieżki kształcenia zawarte w szesnastu wydziałach. Jakie kierunki widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia szeroko pojętej kultury, z naciskiem położonym na dziedzinę filmu. Studenci rozwijają umiejętności, które opierają się na rozumieniu zjawisk kultury najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej XX i XXI wieku. Kształcą się zarówno w analizie tekstów kultury audiowizualnej jak i rozumieniu zjawisk rozleglejszych związanych z ewolucją form kultury, światem nowych mediów, czy związkami między kulturą i ideologią.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: historia filmu niemego, wiedza o literaturze, historia sztuki, historia mediów, wiedza o sztuce współczesnej, komunikacja kulturowa, gatunki telewizyjne, historia powszechna XX wieku, socjologia kultury, podstawy analizy dzieła filmowego, prawo autorskie, organizacja wydarzeń kulturalnych, rynek filmowy, muzyka filmowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w instytucjach kultury i edukacji, redakcjach czasopism, redakcjach telewizyjnych, redakcjach radiowych, instytucjach popularyzacji kultury, biurach dystrybucyjnych, agencjach reklamowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Martyna, studentka Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach mówi:

„Tej uczelni chyba nie trzeba nikomu reklamować. Każdy dobrze wie, że to najlepsza i najpopularniejsza szkoła wyższa w naszym kraju, a dyplom jej ukończenia otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH - ważne informacje

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach:

Absolwent kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metodologii badań kultury audiowizualnej,
 • uwarunkowań i kontekstów procesów historyczno- kulturowych XX i XXI wieku,
 • kierunków i koncepcji badawczych w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa kulturoznawczego,
 • historii filmu powszechnego,
 • analizy filmu i przekazów tworzonych przez nowe media,
 • zasad funkcjonowania instytucji kultury z obszaru kina i mediów audiowizualnych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach:

Absolwent kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury i edukacji,
 • redakcjach czasopism,
 • redakcjach telewizyjnych,
 • redakcjach radiowych,
 • instytucjach popularyzacji kultury,
 • biurach dystrybucyjnych,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)