Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

26.01.2022

Filologia klasyczna – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku filologia klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia klasyczna w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia klasyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka greckiego
 • historiografia i biografia antyczna
 • metryka starożytna
 • historia filozofii
 • historia starożytna
 • historia literatury greckiej
 • analiza tekstu łacińskiego
 • kultura antyczna

 

Uniwersytet Jagielloński to historyczny fundament polskiego szkolnictwa wyższego. Kandydaci na uczelnię mogą wybierać spośród 130 kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia klasyczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia, mitologia.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: praktyczna nauka języka greckiego, historiografia i biografia antyczna, metryka starożytna, historia filozofii, historia starożytna, historia literatury greckiej, analiza tekstu łacińskiego, kultura antyczna, gramatyka opisowa języka greckiego, retoryka i epistolografia antyczna, dramat grecki, liryka grecka. A co po studiach? Absolwenci Filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury i nauki, w wydawnictwach lub w mediach.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Filologię klasyczną. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Paulina, studentka Filologii klasycznej mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najlepsza opcja na zdobycie solidnego wykształcenia. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA KLASYCZNA - ważne informacje

Filologia klasyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literatury starożytnej,
 • transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej,
 • terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej,
 • religii i mitologii świata antycznego,
 • wpływu osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych,
 • wyszukiwania, analizowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów,
 • tłumaczenia tekstów łacińskich i greckich,
 • argumentowania z wykorzystaniem cudzych poglądów oraz formułowania wniosków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia klasyczna:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • instytucjach nauki,
 • wydawnictwach,
 • mediach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)