Filologia słowiańska

Filologia słowiańska

Filologia słowiańska

26.01.2022

Filologia słowiańska – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku filologia słowiańska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia słowiańska w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia słowiańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja językowa i stylistyka
 • poetyka z analizą dzieła literackiego
 • słowiańszczyzna w Europie
 • wiedza o kraju
 • literatura w przekładach
 • historia kultury regionu
 • gramatyka opisowa

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „F” kandydaci odnajdą kierunek Filologia słowiańska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która skupia w sobie język, literaturę i kultury Słowian zachodnich i południowych. Studenci zdobywają kompetencje przekładowe w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, poznają najważniejsze zjawiska kulturowe, literackie i językowe wybranego kraju w kontekście całej Słowiańszczyzny i Europy, jak również pozyskują wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: komunikacja językowa i stylistyka, poetyka z analizą dzieła literackiego, słowiańszczyzna w Europie, wiedza o kraju, literatura w przekładach, historia kultury regionu, gramatyka opisowa, historia literatury, gramatyka języka, współczesna kultura. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w firmach prowadzących współpracę z zagranicą, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, turystyce, wydawnictwach.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Remigiusz, student Filologii słowiańskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to początek ciekawej przygody. Zdobywam wiedzę, rozwijam umiejętności, pozyskuję kwalifikację, aby potem wykorzystać je w pracy zawodowej, czyli w realizacji najważniejszych życiowych planów.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA - ważne informacje

Filologia słowiańska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filologia słowiańska na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przekładu ustnego i pisemnego,
 • historii poszczególnych krajów regionu,
 • językoznawstwa i literaturoznawstwa.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia słowiańska:

Absolwent kierunku Filologia słowiańska na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach prowadzących współpracę z zagranicą,
 • instytucjach kultury,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • turystyce,
 • wydawnictwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)