Filologia węgierska

Filologia węgierska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Filologia węgierska – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku filologia węgierska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia węgierska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii
 • praktyczna nauka języka węgierskiego
 • gramatyka kontrastywna
 • zarys historii Węgier
 • gramatyka opisowa języka węgierskiego
 • historia literatury węgierskiej
 • komunikacja kulturowa
 • historia filmu węgierskiego

 

Uniwersytet Jagielloński to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej oraz 50 tysięcy studentów i doktorantów. A jakie kierunki kształcenia widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Filologia węgierska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z obszaru języka węgierskiego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Filologia węgierska na Uniwersytecie Jagiellońskim to nauka rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także uczestniczenia w pracy zespołowej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: historia filozofii, praktyczna nauka języka węgierskiego, gramatyka kontrastywna, zarys historii Węgier, gramatyka opisowa języka węgierskiego, historia literatury węgierskiej, komunikacja kulturowa, historia filmu węgierskiego. A co po studiach? Absolwenci Filologii węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w firmach usługowych i handlowych, turystyce, w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz w dziedzinach, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka węgierskiego.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Edyta, studentka Filologii węgierskiej mówi:

„Węgry interesowały mnie niemal od zawsze, dlatego chciałam poznać je jak najbliżej, a potem wyjechać, kto wie na jak długo. Wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego był dla mnie oczywistym. Na tej uczelni znalazłam to, czego szukałam odnośnie kształcenia wyższego.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię węgierską na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Filologia węgierska na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności,
 • metod analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury,
 • funkcjonowania instytucji związanych z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami,
 • współczesnego życia kulturalnego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia węgierska:

Absolwent kierunku Filologia węgierska na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach usługowych i handlowych,
 • turystyce,
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism,
 • dziedzinach, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka węgierskiego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym UJ

Komentarze (0)