Ogólne zasady rekrutacji 2020/21

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 85/2019/2020

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 88/2018/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.)

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 24 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego, w związku z Decyzją nr DSW.WNP.5014.224.2019.4.AZ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2020 r., w sprawie udzielenia Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „informatyka” Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 88/2018/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

㤠3

Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:

 

Kierunek studiów

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów z nową i starą maturą

Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**
Analityka Gospodarcza matematyka lub geografia lub historia lub informatyka lub fizyka*** lub wiedza o społeczeństwie lub język polski**** język obcy
Bezpieczeństwo w biznesie (kierunek praktyczny)
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (kierunek praktyczny)
Ekonomia
Finanse Menedżerskie
Finanse i Rachunkowość
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Gospodarka Miejska i Nieruchomości (kierunek praktyczny)
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Turystyczna
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Informatyka (kierunek praktyczny)
Informatyka i Ekonometria
International Business (kierunek prowadzony w j. angielskim
Logistyka w biznesie
Logistyka
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek praktyczny)
Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)
Zarządzanie
RYBNIK
Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny)

 


* przedmiot wskazany przez kandydata

** język obcy wskazany przez kandydata

*** fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem

**** dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna”;

 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu Rektor

(-) dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)