Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny rok akademicki 2020/2021

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 72/2018/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie fj 31 ust. 1 pkt 2 oraz fj 85 ust.1 Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz art. 28 ust. 1 pkt 10) w związku z art. 70 oraz art.72 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Oz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) Senat UAP postanowił:

 

§1

Uchwala się „Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komentarze (0)