Aplikacje Internetu rzeczy

Aplikacje Internetu rzeczy

Aplikacje Internetu rzeczy

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Aplikacje Internetu rzeczy – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia na kierunku aplikacje internetu rzeczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku aplikacje internetu rzeczy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • elektronika cyfrowa i automatyka
 • usługi i systemy teleinformatyczne
 • analityka i optymalizacja webowa
 • programowanie aplikacji mobilnych
 • programowanie i zarządzanie www
 • fizyka sensorów, programowanie CAD/CAM

 

Na pewno niejedna osoba zastanawia się o jakie rzeczy chodzi? Rzeczywiście, nazwa dyscypliny może być myląca, gdyż nie chodzi o żadne rzeczy, lecz o dane. Internet rzeczy jest koncepcją, która została sformułowana w 1999 roku przez Kevina Ashtona. W jego rozumieniu jest to system, w którym przedmioty, wyposażone w specjalne sensory, komunikują się oraz wymieniają dane z komputerami oraz innymi urządzeniami. Jak to wygląda obecnie? Czy dyscyplina ta zmieniła swój kierunek badań? O tym przekonają się ci, którzy wybiorą kierunek o nazwie Aplikacje Internetu rzeczy. Znajdą go w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych, jak i do realizacji interfejsu człowiek- maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

Jakie przedmioty w nim znajdziemy? Na przykład: elektronika cyfrowa i automatyka, usługi i systemy teleinformatyczne, analityka i optymalizacja webowa, programowanie aplikacji mobilnych, programowanie i zarządzanie www, fizyka sensorów, programowanie CAD/CAM, analiza finansowa i księgowość, fizyka przetwarzania obrazu, fizyka przetwarzania dźwięku, aplikacje multimedialne, wirtualizacja procesów sieciowych, automatyka układów fizycznych, bazy danych, prowadzenie małej firmy, interfejs człowiek- maszyna, prawo autorskie i patentowe, Internet przyszłości, e- biznes.

Aplikacje Internetu rzeczy to kierunek, który łączy trzy obszary wiedzy: ekonomiczny, koncentrujący się na nowoczesnych rozwiązaniach funkcjonowania firmy w ramach elektronicznej gospodarki; nauk ścisłych, w szczególności fizyki, w zakresie nowoczesnych metod zbierania i wstępnego przetwarzania danych z otoczenia; obszaru techniki, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii informatyczno- komunikacyjnych i ich zastosowań praktycznych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w firmach konsultingowych, firmach informatycznych, korporacjach, zespołach badawczych.

Aplikacje Internetu rzeczy to coraz ważniejszy i popularniejszy kierunek studiów, zatem zainteresowani nie powinni mieć problemów ze znalezieniem go w ofertach dydaktycznych. Pozostaje tylko pytanie, czy uczelnia, którą chcemy wybrać rzeczywiście dobrze przygotuje nas do życia zawodowego.

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Filip, student Aplikacji Internetu rzeczy mówi:

„Poznań to bardzo ważny ośrodek akademicki, a jego istotnym punktem jest Uniwersytet Ekonomiczny. Świetna uczelnia, oferująca praktyczną wiedzę i umiejętności, które można nabyć pod okiem doświadczonych specjalistów.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

APLIKACJE INTERNETU RZECZY - ważne informacje

Aplikacje Internetu rzeczy studia Poznań

Aplikacje Internetu rzeczy studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Aplikacje Internetu rzeczy na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Aplikacje Internetu rzeczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw automatyki i domotyki,
 • fizyki sensorów,
 • programowania imperatywnego i deklaratywnego,
 • przygotowywania i zarządzania witryną www,
 • wirtualizacji procesów sieciowych,
 • technologii przetwarzania dźwięku i obrazu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Aplikacje Internetu rzeczy:

Absolwent kierunku Aplikacje Internetu rzeczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych,
 • firmach informatycznych,
 • korporacjach,
 • zespołach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)