O uczelni

O uczelni

 

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy to uczelnia zbudowana na bogatej tradycji, a także pragnieniu stworzenia istotnej placówki naukowej i miejsca wymiany myśli. W 1951 roku, w największym mieście województwa kujawsko- pomorskiego, założono Wieczorową Szkołę Inżynierską, która dała początek technicznego kształcenia w regionie. Z biegiem lat powiększały się oferty dydaktyczne, szkołę opuszczali kolejni absolwenci, aż w końcu, w 2006 roku przyjęto nazwę, którą zna każdy student, nie tylko w województwie.

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy to uczelnia, która oferuje kształcenie w najważniejszych dyscyplinach, tworząc także innowacyjne i unikatowe kierunki kształcenia. Działalność naukowa i dydaktyczna oparta jest na współpracy z niemal wszystkimi krajowymi uczelniami technicznymi i rolniczymi oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi, lecz oprócz realizowania edukacji wyższej UTP prowadzi „Szkołę Patentów UTP”, zachęcając uczniów szkół średnich do zainteresowania się tematyką wynalazków, fundację, oraz chór akademicki, zrzeszający studentów wszystkich wydziałów i studentów innych uczelni, mający na koncie liczne nagrody i wyróżnienia.

 

STUDIA

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy to siedem wydziałów, w ramach których prowadzone jest kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, uczelnia oferuje studia III stopnia, prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora, a także studia podyplomowe w zakresie wielu, różnorodnych dyscyplin. W ramach prowadzonych zajęć studenci pozyskują wysokiej jakości wiedzę, jak również kompetencje niezbędne do samodzielnej pracy twórczej i naukowej oraz prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku zawodowym. Potwierdzeniem efektywności prowadzonego kształcenia jest zajęcie I miejsca w konkursie „Start na rynku pracy.”

 

WYKŁADOWCY

Nauka na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy oparta jest na fundamentach wyższych idei jego patronów, czyli Jana i Jędrzeja Śniadeckich, o których pamięć żyje w dziejach nauki polskiej i historii myśli postępowej. Nad rozwojem młodych umysłów czuwa doświadczone i cenione grono wykładowców, budzące uznanie za wkład w postęp rodzimej nauki.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy mieści się przy ulicy profesora Sylwestra Kaliskiego 7. Adres uczelni wydaje się nieprzypadkowy, gdyż położona jest tuż obok ulicy Akademickiej. Kampus UTP obejmuje bibliotekę główną, mogącą pochwalić się największą kolekcją o profilu technicznym, a także Regionalne Centrum Innowacyjności. Jednostkami uczelni są także Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych, a także Wydawnictwo.

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)