Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie 2020/2021

Studia na specjalności zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Collegium Humanum w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią najliczniejszą grupę we współczesnej gospodarce rynkowej. Wyrazy „małe” i „średnie” nie sugerują, że aby prowadzić działalność wystarczy posiadać małą wiedzę i średnie kwalifikacje. Nic podobnego. Dlatego, w przestrzeni edukacyjnej funkcjonują specjalne ścieżki kształcenia. Do kogo skierowana jest ta specjalność? Do osób przedsiębiorczych, nie unikających ryzyka, świadomych podejmowanych decyzji i pragnących osiągnąć sukces na rynku. Właśnie oni powinni wybrać Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Collegium Humanum w Warszawie.

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami to specjalność, którą odnajdą studenci na kierunku Zarządzanie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej. Niezwykle istotne jest poznanie zasad planowania działalności, oceniania ryzyka, wykorzystywania narzędzi nowych technologii oraz zarządzania informacjami zgodnie z najnowszymi przepisami prawnymi.

Osoby wybierające omawianą przez nas specjalność rozwijają umiejętności poszukiwania pomysłów biznesowych i realizowania ich w postaci konkretnych koncepcji biznesowych. Uczą się zawierać alianse strategiczne i promować swoją działalność, jak również właściwie dobierać źródła finansowania i oceniać efektywność współpracy z innymi organizacjami. Szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności pozwala absolwentom Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami na pracę w roli menedżerów na wyższym i średnim szczeblu zarządzania, specjalistów do spraw ekonomicznych, animatorów gospodarczych, specjalistów na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach, czy też właścicieli własnych firm.

Zarządzanie niemal od zawsze było popularną dziedziną i chętnych do jej zgłębiania nigdy nie brakowało. Teraz jest podobnie. Ale którą uczelnię wybrać? Która uczelnia sprosta naszym wymaganiom oraz da nam poczucie zdobywania wiedzy praktycznej?

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Daniel, student Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami mówi:

„Dla mnie studia w Collegium Humanum w Warszawie to najlepsza opcja. Dzięki niej wiem, jak funkcjonuje rynek, w jaki sposób pozyskać dobrych i perspektywicznych pracowników, jak zawierać umowy. To studia praktyczne. Polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami:

Absolwent specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania przedsiębiorstwem,
  • zarządzania wizerunkiem,
  • prowadzenia relacji biznesowych,
  • źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,
  • marketingu.

 

 

Gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami:

Absolwent specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

  • specjalista do spraw ekonomicznych,
  • menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania,
  • specjalista do spraw konsultingu,
  • animator gospodarczy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Komentarze (0)