Sztuki nowoczesne-Design Now

Sztuki nowoczesne-Design Now

Sztuki nowoczesne-Design Now

Sztuki nowoczesne- Design Now – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Sztuka nowoczesna to temat wielu dyskusji i nierzadko skrajnych opinii. Między innymi dlatego jest tak ciekawą przestrzenią zarówno dla twórców, jak i odbiorców. Niezależnie od tego jakie budzi emocje, musi być obecna w naszym życiu, gdyż pełni określone zadania: czasami zmusza nas do myślenia, czasami prowokuje, a czasami wyciąga z nas pochowane głęboko uczucia. Warto pamiętać także o tym, że sztuka zmienia się wraz z ogólnym postępem. Zmieniają się narzędzia, środki, nośniki… O sztuce nowoczesnej można rozmawiać długo, ale najwięcej do powiedzenia będą mieli ci, którzy na swój kierunek kształcenia wybiorą Sztuki nowoczesne- Design Now, który oferuje Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Sztuki nowoczesne- Design Now w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to jedyny kierunek studiów w Polsce o takim profilu kształcenia. Zajęcia prowadzą naukowcy i specjaliści, praktycy oraz eksperci z dziedzin sztuk wizualnych, teatru i filmu, z bogatym dorobkiem artystycznym oraz doświadczeniem w pracy przy projektach krajowych i międzynarodowych. To dzięki nim studenci otrzymują możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce już w trakcie studiów, gdyż inspirowani są do własnych, samodzielnych działań artystycznych. Ponadto, omawiany przez nas kierunek kształcenia daje szansę uczestniczenia we wszelkich wydarzeniach naukowych, artystycznych, edukacyjnych organizowanych przez uczelnię, a także szansę organizowania takich wydarzeń.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: obraz filmowy i przestrzeń teatralna, technika aktora, projektowanie użytkowe, metodologia projektowania, typografia cyfrowa, tekst, scenariusz, realizacja, projektowanie znaku, teatr, film- produkcja i praktyka.

W toku nauki, studenci omawianego przez nas kierunku mogą bez ograniczeń korzystać ze studia fotograficznego, studia grafiki komputerowej, auli ze sprzętem audiowizualnym oraz z innych miejsc, które są przygotowane do zajęć warsztatowych, realizacji ekspozycji, działań teatralnych, wystaw, działań performatywnych, czy realizacji audiowizualnych. Istotą kształcenia jest przygotowanie do samodzielnej i twórczej pracy w obszarze sztuk wizualnych, teatru, tańca, muzyki, performance art, sztuk wizualnych, multimediów, filmu oraz produkcji filmowej. Co się z tym wiąże, absolwenci Sztuk nowoczesnych- Design Now w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w teatrach, galeriach sztuki, agencjach reklamowych, wydawnictwach, pracowniach projektowych, impresariatach.

Studia we Wrocławiu dają wiele możliwości kształcenia, również w zakresie działań artystycznych. Ale na akademickiej mapie miasta widnieje niemała ilość uczelni, zatem niejeden kandydat na studia może mieć kłopot z podjęciem decyzji, którą wybrać.

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Roksana, studentka Sztuk nowoczesnych- Design Now mówi:

„Wybrałam studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, bo zależało mi na swobodzie, komforcie wyrażania myśli, przestrzeni do realizacji własnych pomysłów. „

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia artystyczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki artystyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)