Zarządzanie publiczne i e-administracja

Zarządzanie publiczne i e-administracja

Zarządzanie publiczne i e-administracja

Zarządzanie publiczne i e- administracja – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia na kierunku zarządzanie publiczne i e-administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie publiczne i e-administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo handlowe
 • prawo podatkowe w obrocie gospodarczym
 • prawo do informacji i ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • rozwiązywanie sporów publicznych
 • zasady ustroju politycznego państwa
 • przedsiębiorczość i przedsiębiorca
 • rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne

 

Zarządzanie publiczne należy do najmłodszych dyscyplin szczegółowych nauki o zarządzaniu, dlatego zainteresowanie nim rośnie coraz mocniej, co owocuje powstającymi kierunkami kształcenia. Chcąc poznać je bliżej wystarczy wybrać kierunek o nazwie Zarządzanie publiczne i e- administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie publiczne i e- administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, prawnych i zarządzania publicznego, umożliwiającej wykonywanie typowych zadań z zakresu administracji publicznej i sektora publicznego. Studenci uczą się analizowania przebiegu procesów w administracji publicznej, interpretowania zjawisk społeczno- gospodarczych, a także zasad, metod i narzędzi budowania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz projektowania kampanii wizerunkowo= promocyjnej jednostki administracji publicznej. Ponadto, poznają zasady projektowania i wdrażania zmian w organizacji jednostek administracyjnych, zarządzania finansami w instytucjach sektora publicznego i niepublicznego, jak również prawnych uwarunkowań informatyzacji administracji publicznej.

Na program nauczania składają się następujące przedmioty: prawo handlowe, prawo podatkowe w obrocie gospodarczym, prawo do informacji i ochrona danych osobowych, zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwiązywanie sporów publicznych, zasady ustroju politycznego państwa, przedsiębiorczość i przedsiębiorca, rozwój regionalny i zagospodarowanie przestrzenne, pisma w obrocie gospodarczym, projekt prawno- biznesowy, narzędzia informatyczne wspierania administracji, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Najistotniejszą cechą realizowanego programu jest nowoczesne podejście do nauki oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką jej stosowania, zwłaszcza w zakresie stosowania prawa w sektorze publicznym oraz rozwoju umiejętności zawodowych, w tym technik organizatorskich i decyzyjnych oraz technik negocjacji i mediacji w administracji. A co po studiach? Absolwenci Zarządzania publicznego i e- administracji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w urzędach administracji rządowej i samorządowej, spółkach prawa handlowego, przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną, organizacjach pozarządowych, jednostkach świadczących usługi publiczne.

Warszawa to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Karolina, studentka Zarządzania publicznego i e- administracji mówi:

„Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to uczelnia, którą mogę polecić każdemu. To miejsce dla ambitnych, ciekawych świata, chcących odnieść sukces na drodze zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie publiczne i e- administrację:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne i e- administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania projektami o charakterze społeczno- gospodarczym,
 • analizowania przebiegu procesów w administracji publicznej oraz interpretowania zjawisk społeczno-gospodarczych w stopniu umożliwiającym wykonywanie funkcji zarządczych,
 • zasad, metod i narzędzi budowania pozytywnych relacji z otoczeniem oraz projektowania kampanii wizerunkowo promocyjnej jednostki administracji publicznej,
 • procesów przebiegających w zmiennych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych,
 • społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • zarządzania usługami edukacyjnymi, kulturą oraz ochroną zdrowia,
 • zasad współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
 • zarządzania finansami w instytucjach sektora publicznego i niepublicznego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie publiczne i e- administracja:

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne i e- administracja w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • spółkach prawa handlowego,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną,
 • organizacjach pozarządowych,
 • jednostkach świadczących usługi publiczne.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie publiczne i e-administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)