Akademia Leona Koźmińskiego studia Warszawa

O uczelni – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest przykładem uczelni nowoczesnej, która stawia sobie za cel nieprzerwane zaznaczanie obecności w gronie szkół wyższych o międzynarodowym charakterze. Od powstania, czyli w 1993 roku, realizuje innowacyjne pomysły w dziedzinie kształcenia, o czym świadczą nie tylko wysokie pozycje w rankingach, lecz także trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańska akredytacja AACSB, którą posiada zaledwie pięć procent szkół biznesowych na świecie.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to uczelnia, która oferuje kształcenie w najpopularniejszych i najważniejszych dziedzinach związanych z biznesem. Na fundamencie innowacyjności nauka nie obejmuje wyłącznie pozyskiwania wiedzy teoretycznej, lecz również umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych, czy też rozwijaniu zdolności funkcjonowania w międzynarodowym środowisku i współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku. Na uwagę zasługuję fakt, że studenci uczelni otrzymują szansę pozyskiwania podwójnych dyplomów, a możliwe jest to dzięki współpracy z prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami kształcenia. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi kursy i szkolenia, programy rozwoje dla firm, badania, Centrum Języków Obcych, a także wydawnictwo, wydające podręczniki i monografie autorstwa pracowników naukowych Akademii.

Najważniejsze wyróżnienia i akredytacje ALK:

  • najlepsza szkoła biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej wg „Financial Times”
  • uczelnia ekonomiczna nr 1 w Polsce, która jednocześnie od 21 lat zajmuje 1 miejsce wśród szkół niepublicznych wg rankingu „Perspektyw”
  • 4 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla: zarządzania, prawa, administracji oraz finansów i rachunkowości
  • 3 najważniejsze akredytacje: EQUIS, AMBA i AACSB, czyli tzw. „trzy korony”, które ma mniej niż 1% uczelni biznesowych na świecie


STUDIA

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, których zakres tematyczny oscyluje wokół zarządzania, marketingu, czy administracji. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia. Zaś stopnia doktora habilitowanego w trzech obszarach: nauki o zarządzaniu, ekonomii i prawa. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię. Rozwijaniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy służą nie tylko prowadzone zajęcia, lecz także koła naukowe, których w ALK jest siedemnaście, a nad kondycją fizyczną studentów czuwa Kozminski Sport Club.

 

WYKŁADOWCY

Chcąc wymienić wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego musielibyśmy stworzyć długą listę, na której widniałyby niezwykle istotne dla świata nauki nazwiska. To właśnie pod okiem wykładowców możliwe jest realizowanie innowacyjnych programów nauczania, a także prowadzenie młodych ludzi do rozpoczęcia samodzielnych karier zawodowych.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 57/ 59. W jaki sposób najłatwiej dostać się na zajęcia? Na uczelnię można dojechać tramwajami 18 i 20 oraz autobusem linii 509.

 

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki>

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Komentarze (0)