Big Data Science

Big Data Science

Big Data Science – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku big data science w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku big data science znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Advanced Corporate Finance
 • Elements of Descriptive Statistics and Statistical Inference
 • Analysis of Financial Data Relationships
 • Linear Regressions in Analysis
 • Construction and Exploration of Databases
 • Methods of Data Cleaning and Aggregation
 • Oracle for Creation of Databases

 

„Big Data” nie jest terminem zbyt starym, lecz zbieranie oraz przechowywanie dużych ilości informacji do celów analitycznych praktykowane było od bardzo dawna. Działania w tej przestrzeni mają na celu prowadzić do pewniejszych decyzji i zmian w strategii biznesu, zatem nie dziwi fakt, że pojęcie „Big Data” zyskuje na popularności, a zawody z nim związane są coraz częściej poszukiwane na rynku. Chcąc zostać specjalistą w tym zakresie należy wybrać kierunek Big Data Science, w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest w języku angielskim, na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Big Data Science w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki.

Studia na kierunku Big Data Science w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to szeroki program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: Advanced Corporate Finance, Elements of Descriptive Statistics and Statistical Inference, Analysis of Financial Data Relationships, Linear Regressions in Analysis, Construction and Exploration of Databases, Methods of Data Cleaning and Aggregation, Oracle for Creation of Databases, Financial Corporate Reporting, Simulations and Predictions, Elementary of Text Mining on Financial Markets, Bayesian Financial Analysis, Financial Economics with Macroelements, Introduction into Hadoop, Data Processing in the Cloud.

Absolwenci kierunku Big Data Science w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania R. Są to osoby przygotowane do prowadzenia szeroko pojętej analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego. Znajdą oni zatrudnienie jako analitycy rynku finansowego, konsultanci biznesowi, menedżerowie Big Data Science, analitycy biznesowi.

Studia w Warszawie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w omawianej przez nas dziedzinie.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Piotrek, student Big Data Science mówi:

„Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to uczelnia nowoczesna, która swoimi programami kształcenia wychodzi naprzeciw wymaganiom, jakie stawia przed nami współczesny rynek.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Big Data Science w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Big Data Science w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kierunków badań w dziedzinie analityki dużych zbiorów danych,
 • teorii układów złożonych,
 • metod służących do monitorowania w trybie online,
 • metod modelowania i analizy złożonych układów dynamicznych,
 • metod programowania funkcyjnego,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Big Data Analysis:

Absolwent kierunku Big Data Science w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk rynku finansowego,
 • konsultant biznesowy,
 • menedżer Big Data Analytics,
 • analityk biznesowy.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Big Data Science - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)