Management and Artificial Intelligence

Management and Artificial Intelligence

Management and Artificial Intelligence

Management and Artificial Intelligence – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku management and artificial intelligence w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku management and artificial intelligence znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy prawa
 • metody ilościowe
 • podstawy psychologii
 • przygotowywanie raportów i prac naukowych
 • podstawy finansów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Coraz więcej kierunków kształcenia oferuje pozyskanie wiedzy stanowiącej określone połączenie. To efekt współczesności, która niemal nakazuje nam specjalizowanie się w znacznie szerszych przestrzeniach i posługiwanie się różnorodnymi umiejętnościami. Na tej podstawie powstał kierunek Management and Artificial Intelligence, który można odnaleźć w ofercie dydaktycznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Management and Artificial Intelligence w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada wykształcenie nowoczesnych menedżerów posiadających umiejętności biznesowe, wiedzę z zakresu nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo, wiedzę z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych, a także kompetencje programistyczne. Ponadto, studenci opanowują narzędzia do wielowymiarowej analizy procesów digitalizacji, a także nabywają umiejętności niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie. Management and Artificial Intelligence w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie teorii dających pogłębione rozumienie trwającej permanentnie rewolucji technologicznej oraz związanych z nią przemian społecznych i biznesowych.

Studia na kierunku Management and Artificial Intelligence w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dają wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku specjalisty analizy danych. Dają też wartościowe przygotowanie do pracy w konsultingu i w korporacjach na stanowiskach menedżerskich. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy prawa, metody ilościowe, podstawy psychologii, przygotowywanie raportów i prac naukowych, podstawy finansów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, metody jakościowe, wprowadzenie do zarządzania innowacjami, badanie społeczeństwa sieciowego, prawne aspekty e-gospodarki, chmura i inne narzędzia IT dla biznesu, zaawansowane uczenie maszynowe, metody wizualizacji danych.

A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach ubezpieczeniowych, firmach telekomunikacyjnych, centrach badawczych, czy też administracji publicznej.

Studia w zakresie zarządzania to trafna inwestycja, a jeśli prowadzone są one w języku angielskim to gwarancja edukacyjnego sukcesu znacząco wzrasta. Uczelni w Warszawie jest bardzo wiele, zatem niejeden kandydat na studia może mieć niemałe problemy z odpowiednim wyborem.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Lidia, studentka kierunku Management and Artificial Intelligence mówi:

„Studia w języku angielskim to klucz do sukcesu. Ale nie liczy się tylko fakt, że zajęcia prowadzone są w języku obcym. Liczy się przede wszystkim to, że zajęcia te prowadzą doświadczeni praktycy, od których można nauczyć się najwięcej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Management and Artificial Intelligence:

Absolwent kierunku Management and Artificial Intelligence w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania projektami,
 • innowacji w dziedzinie finansów,
 • analizy Big Data,
 • modeli biznesowych rozwijanych w gospodarce cyfrowej,
 • podstaw programowania w wybranych językach,
 • podstaw marketingu w nowych mediach,
 • zastosowania technik uczenia maszynowego,
 • wizualizacji danych,
 • aplikowania technik planowania strategicznego do problemów danej organizacji.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Management and Artificial Intelligence:

Absolwent kierunku Management and Artificial Intelligence w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • firmach telekomunikacyjnych,
 • centrach badawczych,
 • administracji publicznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia informatyczne w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)