Logistyka

18.06.2021

Logistyka WSB w Chorzowie

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Nie od wczoraj logistyka staje się jedną z najchętniej obieranych dziedzin kształcenia. W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest przesyłanie informacji, ale nie tylko – towary, produkty; bez profesjonalnego zarządzania nimi trudno wyobrazić sobie ład i porządek w przestrzeni gospodarczej. Osoba działająca w obszarze logistyki musi charakteryzować się jasno określonymi cechami. Musi wskazywać priorytetowe cele, aby jak najlepiej nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Powinien sprawnie posługiwać się narzędziami niezbędnymi do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, jak również władać technikami negocjacji i sprzedaży. Gdzie się tego wszystkiego nauczyć? W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie, w której kierunek Logistyka prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku logistyka w WSB CHORZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie zakłada przygotowanie do wykonywania obowiązków w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, projektowych i doradczych, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy z obszaru funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, jak również rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci uczą się rozwiązywać problemy logistyczne przy użyciu metod i technik inżynierskich, czyli projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania procesami, zarządzania kosztami, czy sprawnego posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Studia na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiadają następujące specjalności:

 • Zarządzanie usługami logistycznymi,
 • Logistyka w organizacji,
 • Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • Logistics and International Forwarding,
 • Logistyka i spedycja międzynarodowa,
 • Logistics of Trade and Distribution,
 • Logistyka handlu i dystrybucji.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: transport technologiczny, międzynarodowe sieci i łańcuchy logistyczne, projektowanie usług logistycznych, rozliczenia w handlu i spedycji międzynarodowej, infrastruktura transportu, usługi logistyczne w działalności handlowej, informatyka w zarządzaniu logistycznym, zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa w dystrybucji, eksploatacja techniczna systemów logistycznych.

Myśląc o pracy w przestrzeni logistycznej dobrze jest charakteryzować się analitycznym umysłem, znajomością języków obcych i umiejętnością współpracy. Specjalista w tym zakresie powinien być dobrym organizatorem, przywódcą i negocjatorem. A w jaki sposób można wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w roli spedytorów krajowych, spedytorów międzynarodowych, dyspozytorów transportu, analityków do spraw planowania dystrybucji, specjalistów do spraw eksportu, koordynatorów projektów logistycznych.

Studia w Chorzowie sukcesywnie otwierają się na nowe obszary kształcenia. Przykładem jest omawiany przez nas kierunek. W której uczelni najlepiej go poznać?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie opinie?

Ewelina ,studentka Logistyki mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie to dla mnie możliwość pozyskania wysokiej jakości wykształcenia, bez przymusu opuszczania rodzinnego miasta. Nie trzeba już wyjeżdżać do większych ośrodków akademickich. Wystarczy wybrać studia w WSB.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad organizacji transportu intermodalnego,
 • zarządzania flotą pojazdów,
 • projektowania usług logistycznych,
 • kształtowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa,
 • zarządzania cyklem życia wyrobów,
 • zasad funkcjonowania centrów logistycznych,
 • sterowania przepływem informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie znajdzie zatrudnienie jako:

 • spedytor krajowy,
 • spedytor międzynarodowy,
 • specjalista ds. celnych,
 • specjalista ds. planowania,
 • specjalista ds. eksportu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie kierunki

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Komentarze (0)