Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Studia na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technika zdjęciowa i sprzęt operatorski
 • realizacja filmu dokumentalnego
 • fotografia
 • montaż
 • nowoczesne narracje w realizacji reportażu
 • aktor na planie zdjęciowym
 • ekonomiczne aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej

 

Branża filmowa i świat z nią związany interesuje wiele osób, ale nie wszyscy posiadają wiedzę, umiejętności, a także odwagę, aby do niego wejść. Tworzenie filmu to długi proces i niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego ile ruchów należy wykonać, ile etapów przebrnąć, aby widz obejrzał na ekranie gotowe dzieło. Produkcja filmowa to połączenie sztuki, zarządzania, a nawet logistyki. Dlatego, aby działać w jej zakresie trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami, jak również cechami osobowości. Tego drugiego być może nie da się nauczyć na studiach, ale tego pierwszego jak najbardziej. Służy temu kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie pozwala pozyskać wiedzę o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym realizację własnych samodzielnych projektów artystycznych lub produkcyjnych, a także wyrabia umiejętności kierowania zespołem i zdolności twórcze. Na zajęciach przekazywana jest usystematyzowana teoretyczna i praktyczna wiedza o wszystkich etapach i aspektach powstawania utworów filmowych, telewizyjnych i reklamowych jak i dokładną orientację w problematyce technologii i techniki stosowanej w produkcji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: technika zdjęciowa i sprzęt operatorski, realizacja filmu dokumentalnego, fotografia, montaż, nowoczesne narracje w realizacji reportażu, aktor na planie zdjęciowym, ekonomiczne aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej, historia kultury i sztuki, informatyka w produkcji filmowej, organizacja i zarządzanie instytucją kultury, prawa autorskie i prawa pokrewne, współpraca operatora z reżyserem, kostiumografia, charakteryzacja.

Osoby uczęszczające na omawiany przez nas kierunek pozyskują wiedzę kompetencje do pracy w kinematografii, telewizji, instytucjach artystycznych, agencjach reklamowych oraz domach produkcyjnych i mediowych. Szeroka wiedza pozyskana na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie pozwala znaleźć zatrudnienie w profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych, reklamach, teledyskach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła.

Studia w Warszawie to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Warszawie opinie?

Błażej, student Organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej mówi:

„Od dawna interesuję się filmem i zawsze chciałem rozwijać się w tej dziedzinie sztuki. W przyszłości chciałbym tworzyć teledyski i filmy fabularne. Na studiach w SAN wszystkiego się nauczę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Organizację produkcji filmowej i telewizyjnej:

Absolwent kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • warsztatu operatorskiego,
 • sztuki montażu,
 • technik dźwięku w filmie i telewizji,
 • współczesnej narracji filmowej,
 • realizacji obrazu filmowego i telewizyjnego,
 • prawa autorskiego,
 • zasad reżyserii.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej:

Absolwent kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • kinematografii,
 • telewizji,
 • instytucjach artystycznych,
 • agencjach reklamowych,
 • domach produkcyjnych i mediowych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Komentarze (0)