Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geografia
 • historia polityczna Polski XX wieku
 • nauka o państwie i prawie
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo socjalne
 • nauka o polityce
 • organizacja i zarządzanie
 • bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 

Bezpieczeństwo narodowe to zagadnienie, nad definicją którego wciąż trwają dyskusje i dywagacje. Niezależnie od tego chyba każdy przyzna, że jest to temat niezwykle istotny, zwłaszcza w czasach, które określić można jako niespokojne. Gdzie zdobyć wykształcenie w tej przestrzeni? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie Bezpieczeństwo narodowe prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystywania jej w wymiarze praktycznym. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Ponadto, poznają istotę bezpieczeństwa i jego uwarunkowania, jak również zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym to kierunek, dzięki któremu studenci nabędą także wiedzy na temat zarządzania i administracji z uwzględnieniem znajomości mechanizmów działania i wymiarów administracji.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na następujące specjalności: Bezpieczeństwo państwa, Bezpieczeństwo międzynarodowe (na pierwszym stopniu), Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa, Bezpieczeństwo militarne (na drugim stopniu). Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: geografia, historia polityczna Polski XX wieku, nauka o państwie i prawie, administracja publiczna, bezpieczeństwo socjalne, nauka o polityce, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo Unii Europejskiej, dyplomacja a bezpieczeństwo państwa, samorząd i wspólnoty lokalne, teoria bezpieczeństwa, współczesne systemy polityczne, psychologia bezpieczeństwa, psychologia społeczna. Warto wspomnieć, że studenci mają możliwość odbywania praktyk studenckich, ponadto kształcenia w zakresie dwóch języków nowożytnych oraz wyboru dowolnej tematyki zajęć prowadzonych na innych kierunkach w ramach realizacji tzw. przedmiotów swobodnego wyboru.

A co po studiach? Dzięki szerokiej ofercie programowej w tym także praktykom zawodowym w dostosowanych do kierunku studiów placówkach, absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w zespołach reagowania kryzysowego, służbach mundurowych, służbach państwowych, organizacjach do spraw bezpieczeństwa, strukturach administracji publicznej.

Studia w Częstochowie to dobry pomysł na wyższe kształcenie. Ale którą uczelnię wybrać? Planując studiować Bezpieczeństwo narodowe warto zorientować się co może zaproponować omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Daniel, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Nigdy nie miałem wątpliwości co do wyboru uczelni. UJD to dla mnie idealne miejsce do rozwoju i wchodzenia w prawdziwe, dorosłe życie. Polecam każdemu, kto jeszcze nie wie jak pokierować swoją edukacją.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodn

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • zasad organizacji administracji publicznej w Polsce,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • kategorii bezpieczeństwa,
 • prawnych podstaw bezpieczeństwa,
 • zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • służbach mundurowych,
 • służbach państwowych,
 • organizacjach do spraw bezpieczeństwa,
 • strukturach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ochrony i bezpieczeństwa wybrać

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ochrony i bezpieczeństwa w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)