Best Student Grant, czyli bycie the best się opłaca.

Best student grant

Best Student Grant, czyli bycie the best się opłaca.

Czasy, w których wybitne umysły nad swoimi pierwszymi projektami pracowały w skromnych warunkach odeszły w zapomnienie. Dzisiaj każdy, kto wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami i pragnie realizować innowacyjne pomysły może liczyć na duże wsparcie, również finansowe. Wszystko za sprawą Best Student Grant, czyli specjalnego programu dla najlepszych prowadzonego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Best Student Grant jest konkursem grantowym skierowanym do studentów pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, mogących pochwalić się najlepszymi wynikami maturalnymi albo nagrodami w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia badań naukowych oraz wyraźna pomoc w ich realizacji. Jak wiele jest do zdobycia? Przede wszystkim granty w wysokości do 5000 złotych. Ile osób może takie wsparcie otrzymać? Regulamin konkursu przewiduje przyznanie nawet do 15 indywidualnych grantów.

Dokładna wysokość grantu ustalana jest na podstawie przedstawionego kosztorysu. Może on obejmować takie działania jak: wyjazdy konferencyjne (polskie i zagraniczne), kwerendy biblioteczne, udział w specjalistycznych szkoleniach, seminariach i warsztatach, zakup literatury, niezbędnych materiałów i oprogramowania komputerowego, czy honorarium grantobiorcy.

Wniosek o finansowanie studenckiego projektu badawczego zainteresowani mogą pobrać ze strony internetowej UAM. Formularz musi zawierać:

  • opis projektu badawczego wraz z przewidywanymi rezultatami prac,
  • budżet projektu,
  • harmonogram prowadzonych działań.

Każdy wniosek poddawany jest ocenie komisji. Sprawdza ona między innymi spełnienie wymagań formalnych, merytoryczny fundament projektu oraz jego innowacyjność, czy też zasadność planowanych kosztów. Co ważne, projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku akademickiego.

Best Student Grant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objęty jest patronatem oraz wsparciem finansowym prorektora ds. kształcenia oraz prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie internetowej uczelni, a odpowiedzi na pytania uzyskać pod adresem: beststudent@amu.edu.pl

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)