Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

03.02.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Znajomość sztuk plastycznych oraz umiejętności z nimi powiązane dają szerokie możliwości w czasach, w których obraz jest dominującym przekaźnikiem informacji i emocji. Dzięki nim można pracować w mediach, miejscach upowszechniania kultury, jak również w ramach samodzielnej działalności twórczej. Od czego należy zacząć artystyczną drogę? Oczywiście, od studiów. Od studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, który na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz aktywnego animatora kultury współczesnej. Studenci przygotowują się do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych edukacyjnych i użytkowych. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzuje się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: grafika, historia sztuki, malarstwo, podstawy kompozycji i liternictwa, projektowanie graficzne, rysunek, rzeźba, fotografia, historia sztuki nowożytnej, struktury wizualne, praktyka upowszechniania kultury plastycznej, multimedia, promocja i reklama kultur wizualnych, psychofizjologia widzenia.

Po ukończeniu omawianego kierunku absolwenci posiadają szeroką wiedzę artystyczną i humanistyczną, jak również umiejętności umożliwiające występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafią przygotowywać i upowszechniać przekazy wizualne i medialne dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych, a także przygotowani są do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Co się z tym wiąże, osoby które ukończyły Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych znajdą zatrudnienie w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, domach i ośrodkach kultury, muzeach, ogniskach plastycznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Planując studia w Olsztynie, warto wiedzieć jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski opinie? Kornelia, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„Bardzo się cieszę, że nie musiałam opuszczać rodzinnego miasta, aby studiować wymarzony kierunek. Olsztyn to miasto studentów, a Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to miejsce, w którym spotykają się różnorodne charaktery, osobowości i życiowe plany. Zapraszam na studia.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych w UWM:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy dzieł sztuki jako tekstów kultury,
 • komunikacji medialnej,
 • upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej,
 • tworzenia kompozycji rzeźbiarskich w różnych technikach,
 • tworzenia kompozycji plastycznych oraz prostych i złożonych struktur wizualnych,
 • wykonywania projektów graficznych,
 • fotografii i multimediów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej,
 • mediach,
 • strukturach promocyjnych i reklamowych,
 • domach i ośrodkach kultury,
 • muzeach,
 • ogniskach plastycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny egzamin praktyczny w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 został zastąpiony formą zdalną. Sprawdzenie predyspozycji kandydata nastąpi na podstawie przesłanych prac artystycznych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)