Studia w UAM, czyli nauka nie ma granic!

uam wyjazdy studenckie

Studia w UAM, czyli nauka nie ma granic!

Studenci UAM dobrze wiedzą, że wszystkie drogi prowadzą do Poznania, ale dzięki bogatej ofercie wyjazdów studenckich mogą uczyć się w dowolnym miejscu na świecie.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kolejny raz przygotował dla swoich studentów szeroką ofertę wyjazdów w ramach wymian studenckich. Co ważne, z propozycji nauki poza murami poznańskiej uczelni mogą skorzystać także studenci pierwszego roku. W jaki sposób wziąć udział w takiej wymianie? Wystarczy wybrać odpowiedni dla siebie program. Można je podzielić na dwie grupy: polskie i zagraniczne.

 

Programy polskie

Program MOST, czyli program mobilności studentów i doktorantów, pozwala na roczny wyjazd do innego ośrodka akademickiego w Polsce. Udział w tym programie jest bezpłatny i daje wiele, różnorodnych możliwości, na czele z poszerzeniem programu kształcenia o dodatkowe zajęcia dydaktyczne, czy korzystaniem z księgozbioru innej uczelni oraz wykonywaniem kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym. Studenci mają do wyboru dwadzieścia szkół wyższych, w których mogą się kształcić. Na długiej liście znajdują się między innymi: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet Łódzki.

 

Programy zagraniczne

Dla tych, którzy najmocniej liczą na zagraniczny wyjazd istotną informacją będzie, że możliwość taka istnieje nie w ramach jednego, ale aż trzech programów. Wyjazdy zagraniczne realizowane są na podstawie programu Erasmus+, programu NAWA, czyli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jak również programu Funduszu Wyszehradzkiego.

Erasmus+ charakteryzuje się dwiema formami wymiany zagranicznej. Studenci mogą wyjechać na studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12 miesięcy) do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Serbii, Turcji, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej. Ponadto, program obejmuje również kraje partnerskie, do których należą między innymi: Gruzja, Czarnogóra, Algieria, czy Izrael.

Fundusz Wyszehradzki jest międzynarodową organizacją darczyńców, którą uformowały w 2000 roku kraje Grupy Wyszehradzkiej. W ramach funduszu funkcjonuje program stypendialny o nazwie Out-Going Scholarships, który skierowany jest do studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych i obejmują pobyt od jednego do czterech semestrów.

NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje studentom uczestnictwo w programie CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), czyli Środkowoeuropejskim Programie Wymiany Uniwersyteckiej. Program oferuje: stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich, stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”, stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów. Kto może aplikować o stypendia w ramach programu? Studenci, doktoranci, a także pracownicy naukowi. Obecnie sygnatariuszami porozumienia są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

Studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają szeroki wybór miejsc, w których wraz z wykształceniem zdobywają cenne doświadczenie i poznają odrębne kultury. Co ważne, uczestnictwo w dowolnym programie nie jest trudne. Wystarczy zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej UAM.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)