Transport

Transport

Transport

30.01.2022

Transport – Politechnika Lubelska 2022

Studia na kierunku transport na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku transport w POLLUB
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • historia transportu
 • ekonomia
 • materiały w transporcie
 • organizacja i zarządzanie w transporcie

 

Transport to dyscyplina, która obejmuje znacznie więcej zagadnień niż tylko podstawy funkcjonowania pojazdów samochodowych. To dziedzina, która skupia w sobie wiedzę inżynierską, ekonomiczną, a także z zakresu zarządzania. Dzięki temu perspektywy po zakończeniu kształcenia są bardzo szerokie i między innymi dlatego kierunek taki jak transport od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. A gdzie studiować? Na Politechnice Lubelskiej, gdzie omawiany przez nas kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, z naciskiem położonym na zagadnienia inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Najistotniejszym celem kierunku jest przygotowanie do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, zarządzania procesami transportowymi, jak również pełnienia obowiązków w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Transport na Politechnice Lubelskiej to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Między innymi: matematyka, fizyka, grafika inżynierska, historia transportu, ekonomia, materiały w transporcie, organizacja i zarządzanie w transporcie, metrologia, nowoczesne tworzywa w środkach transportu, mechanika ogólna, ekonomika transportu, badania operacyjne, inżynieria ruchu, eksploatacja urządzeń transportowych, wytrzymałość materiałów, źródła napędu w transporcie, podstawy budowy pojazdów, logistyka, systemy transportowe, diagnostyka techniczna, środki transportu, teoria ruchu pojazdów, środki transportu lotniczego, rynek usług transportowych, zarządzanie łańcuchem dostaw, systemy bezpieczeństwa w środkach transportu.

Transport jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy. Jeśli chcielibyśmy wymienić choć kilka zagadnień poruszanych w toku studiów, to i tak zajęłoby nam to sporo czasu. Chcąc jednak powiedzieć z jakim bagażem wiadomości wychodzą absolwenci Politechniki Lubelskiej możemy wspomnieć, że potrafią stosować materiały inżynierskie w transporcie, wykonywać analizy wytrzymałościowe elementów maszyn, projektować systemy logistyczne z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania, analizować infrastrukturę transportową. Z tak szerokim wachlarzem umiejętności osoby, który ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, zakładach obsługowo- naprawczych technicznych środków transportu, zakładach przemysłowych, czy jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie to niezwykle długa lista ciekawych dyscyplin. Jedną z nich, bez wątpienia, jest Transport, czyli kierunek cieszący się niesłabnącym powodzeniem wśród kandydatów. Ale którą uczelnię wybrać? Która sprosta naszym oczekiwaniom i zapewni naprawdę solidne wykształcenie? Wszystkie pytania można zawrzeć w jednym: jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Krzysiek, student Transportu mówi:

„Politechnika Lubelska to uczelnia posiadająca renomę. Studiować tutaj to jak wygrać los na loterii. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania technik komputerowych w procesach inżynierskich,
 • projektowania systemów logistycznych z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • zasad inżynierii ruchu,
 • projektowania i analizy systemów transportowych,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania,
 • projektowania i stosowania środków transportu,
 • stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji,
 • projektowania i analizy układów napędowych i układów sterowania maszyn,
 • zasad organizacji i zarządzania,
 • analizy niezawodności systemów technicznych,
 • modelowania procesów transportowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • zakładach obsługowo- naprawczych technicznych środków transportu,
 • zakładach przemysłowych,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)