Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika – Uniwersytet Zielonogórski

Elektrotechnika to kierunek w sam raz dla tych, którzy interesują się przedmiotami ścisłymi i techniką. Oferuje on możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia w bardzo ważnej, ciągle rozwijającej się dziedzinie. Co istotne, absolwenci tego kierunku stanowią poszukiwaną kadrę i obszar ich działalności zawodowej staje się coraz szerszy. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na Uniwersytet Zielonogórski, gdzie Elektrotechnika prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją różnego rodzaju urządzeń i systemów elektrycznych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu i usług. Studenci uczą się komputerowo wspomaganego projektowania sieci i instalacji elektrycznych, ochrony i zabezpieczania oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych, a także poznają najnowsze technologie i urządzenia z zakresu energooszczędnego użytkowania energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, projektowania tzw. inteligentnych budynków, techniki mikroprocesorowej, projektowania układów pomiarowych oraz systemów diagnostycznych i monitorowania, obsługi i programowania układów sterujących. Elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: algebra liniowa z geometrią analityczną, analiza matematyczna, graficzny zapis konstrukcji, fizyka, inżynieria materiałowa, metody analizy danych, metody numeryczne, teoria obwodów, elektronika, podstawy informatyki i techniki cyfrowej, podstawy programowania, maszyny i napęd elektryczny, metrologia, technika mikroprocesorowa, technika wysokich napięć, urządzenia elektryczne i technika oświetleniowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, komputerowe projektowanie inżynierskie, przesył i rozdział energii elektrycznej, przetworniki pomiarowe, rozproszone źródła energii i transport elektryczny.

Najistotniejszym celem kształcenia na omawianym przez nas kierunku jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnej pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji, nadzorowania i kierowania zespołami pracowniczymi w wielu dziedzinach gospodarki powiązanych z elektrycznością. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że absolwenci Elektrotechniki na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdą zatrudnienie między innymi w roli konstruktorów, projektantów, specjalistów do spraw utrzymania ruchu, dyspozytorów mocy, inspektorów nadzoru budowlanego. Mogą oni pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, budowaniem i eksploatacją obiektów związanych z wytwarzaniem, przekształcaniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej, jak również zakładach produkujących sprzęt i urządzenia elektryczne różnego przeznaczenia.

Zielona Góra to istotny i ciekawy ośrodek akademicki na mapie naszego kraju. Osoby zainteresowane pozyskaniem solidnego wykształcenia bez trudu znajdą dyscyplinę, w której chcieliby się rozwijać. Planując studiować Elektrotechnikę warto prześwietlić uczelnię, która oferuje ten właśnie kierunek. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Bartek, student Elektrotechniki mówi:

„UZ to miejsce dla ludzi z pomysłem. UZ to miejsce dla ludzi, którzy chcą się uczyć i wiedzą, że zdobywanie wykształcenia kosztuje sporo wysiłku i pracy. UZ to także miejsce dla ludzi, którzy z okresu studiów chcą posiadać fajne i miłe wspomnienia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • programowania klasycznego i obiektowego,
 • programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym,
 • czytania dokumentacji technicznej,
 • stosowania metod numerycznych,
 • tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego,
 • projektowania i konstrukcji układów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych,
 • zarządzania procesami przesyłu i użytkowania energii elektrycznej,
 • zastosowania programów CAD w procesie projektowania systemów i urządzeń elektrycznych,
 • programowania mikroprocesorów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • główny elektryk,
 • projektant systemów pomiarowo- sterujących,
 • projektant sieci elektroenergetycznych,
 • inspektor nadzoru budowlanego,
 • konstruktor układów pomiarowych,
 • dyspozytor mocy,
 • specjalista do spraw utrzymania ruchu,
 • specjalista do spraw rozwoju i inwestycji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji: za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność lub pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia lub rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

Komentarze (0)