Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Pozaniu

O uczelni – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu stanowi jasny i wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju, ponieważ jest pierwszą w Polsce oraz jedną z nielicznych szkół wyższych w Europie, która kładzie tak duży nacisk na kształcenie związane z aspektem bezpieczeństwa. Cechą charakterystyczną uczelni jest jasno określona wizja oraz misja, w ramach której stawia sobie za cel propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka we wszystkich sferach i kontekstach, a założenia te realizowane są poprzez tworzenie miejsca otwartego, rozwijającego u studentów konkretne postawy humanistyczne, stanowiące przygotowanie do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. Oprócz realizowanych kierunków kształcenia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi liczne kursy i szkolenia, w obszarze których dominują zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania i biznesu, psychologii, czy działań śledczych.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, których zakres tematyczny oscyluje wokół zarządzania, psychologii, mediacji i negocjacji, doradztwa zawodowego, czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczelnia posiada liczne filie i wydziały zamiejscowe, dzięki czemu profesjonalne kształcenie w obszarze bezpieczeństwa prowadzone jest także w Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach, Jaworznie, Skoczowie i Jastrzębiu- Zdroju. Oprócz tego, zainteresowani pozyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych mogą rozwijać się w Akademickiej Szkole Policealnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, dającej możliwość bezpłatnej nauki w różnorodnych zawodach. Co jeszcze? Od 2012 roku funkcjonuje Akademia Języków Obcych FUTURE, której produktem sztandarowym są kursy dla służb mundurowych, choć także inni chętni do rozwijania zdolności języków odnajdą w niej ofertę dla siebie.

 

WYKŁADOWCY

Nad innowacyjnością programów kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu czuwa doświadczone grono wykładowców, złożone z ważnych postaci życia publicznego i politycznego. To laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, pełniący ważne funkcje i stanowiska nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu mieści się przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1, czyli w dzielnicy Grunwald. Uczelnia znajduje się w bliskiej okolicy Palmiarni Poznańskiej, a także Okręgowej Rady Adwokackiej. Studenci WSB mają interesujące widoki nie tylko na przyszłość zawodową, ale także tą z okien uczelni, ponieważ niedaleko siedziby znajduje się Park Wilsona. Mówiąc o infrastrukturze należy podkreślić, iż jej bardzo istotnymi elementami są wydawnictwo i biblioteka. Wydawnictwo wydaje recenzowany kwartalnik „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” , który znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Biblioteka zaś może pochwalić się licznymi zasobami.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Komentarze (0)