Higiena stomatologiczna

Higiena stomatologiczna

Higiena stomatologiczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku higiena stomatologiczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku higiena stomatoligiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • stomatologia zachowawcza
 • stomatologia zintegrowana
 • farmakologia
 • stomatologia wieku rozwojowego
 • materiałoznawstwo stomatoligiczne
 • edukacja i profilaktyka stomatoligiczna

 

Zawód higienisty stomatologicznego cieszy się rosnącą popularnością. Kojarzony jest on głównie z gabinetami dentystycznymi, które funkcjonują na terenie szkół i innych jednostek edukacyjnych oraz ośrodków opiekuńczych, jednak po zdobyciu tego fachu, możliwości zatrudnienia jest wiele. Naturalnie, najpierw należy ukończyć konkretne studia. Jakie? Wybierając kierunek Higiena stomatologiczna, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej uczelni medycznych np. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Student kierunku Higiena stomatologiczna w WUM zdobywa niezbędną wiedzę, umiejętności oraz sprawność manualną do wykonywania zabiegów i czynności, które przeprowadza na polecenie oraz w porozumieniu i pod nadzorem lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. Rozwija także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji międzyludzkiej, etyki, ekonomii i zarządzania, co ma umożliwić mu w przyszłości dobre warunki do pracy zespołowej i przestrzegania zasad konkurencji. Po ukończeniu studiów potrafi także współpracować z różnymi partnerami, w tym z instytucjami państwowymi i pozarządowymi.

Kandydat na kierunek Higiena stomatologiczna musi posiadać zdolności manualne, jak również predyspozycje interpersonalne, by budować dobrą atmosferę we współpracy z pacjentem i zespołem, w którym jest zatrudniony.

Jeśli planujemy studia w stolicy, to warto dowiedzieć się jakie opinie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny?

Patrycja, studentka Higieny stomatologicznej mówi:

„Wybrałam naukę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ponieważ zależało mi na bardzo dobrym wykształceniu i przygotowywaniu do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.„

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Higienę stomatologiczną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Higiena stomatologiczna w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zdobędzie

wiedzę ogólną i umiejętności kierunkowe między innymi w zakresie:

 • podstawowych nauk medycznych i stomatologicznych,
 • stosowania metod i technik w zakresie zadań zawodowych właściwych dla higieny stomatologicznej,
 • organizowania i prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej,
 • promocji zdrowia jamy ustnej i edukacji zdrowotnej,
 • utrzymania gabinetu stomatologicznego w gotowości do pracy,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej i administracyjnej,
 • organizowania pracy na poszczególnych stanowiskach w gabinecie dentystycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ergonomii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Higiena stomatologiczna:

Absolwent kierunku Higiena stomatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatnych gabinetach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku higiena stomatologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)