Higiena stomatologiczna

Higiena stomatologiczna

Studia na kierunku higiena stomatologiczna możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Higiena stomatologiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Higiena stomatologiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Higiena stomatologiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Higiena stomatologiczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku higiena stomatologiczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). 

Studia na kierunku higiena stomatologiczna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku higiena stomatologiczna rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 11 września 2024 r. | higiena stomatologiczna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku higiena stomatologiczna możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | higiena stomatologiczna - uczelnie >

Higiena stomatologiczna to kierunek studiów o praktycznym wymiarze kształcenia, ponieważ przygotowuje do wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych. Studia nastawione są na zdobywanie wiedzy, umiejętności, jak również bardzo istotnych i mających niemałe znaczenie kompetencji społecznych.

W toku studiów studenci dowiadują się między innymi jak wygląda organizacja pracy placówki stomatologicznej, na czym polega prowadzenie dokumentacji medycznej, a przede wszystkim uczą się jak wykonywać zabiegi profilaktycznolecznicze, w tym badanie jamy ustnej, usuwanie złogów nazębnych czy piaskowanie zębów.

Po ukończeniu kształcenia, absolwenci Higieny stomatologicznej przygotowani będą do podjęcia pracy w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, prywatnych gabinetach dentystycznych, a także w gabinetach profilaktyki zdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Higiena stomatologiczna jest kierunkiem należącym do obszaru kształcenia medycznego. Z jednej strony oznacza to, że w procesie rekrutacji należy konkurować z wieloma kandydatami, bowiem studia medyczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, a z drugiej strony należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z konkretnych przedmiotów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku higiena stomatologiczna:

 • chemia,
 • biologia,
 • matematyka,
 • fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Higiena stomatologiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz, studiując higienę stomatologiczną

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku higiena stomatologiczna: anatomia - nauka o człowieku, anatomia i fizjologia narządu żucia, materiałoznawstwo stomatologiczne, histologia z embriologią, biologia z elementami genetyki i immunologii.
Higiena stomatologiczna jest kierunkiem reprezentującym obszar kształcenia medycznego, umożliwiającym pozyskanie szerokiej wiedzy oraz licznych umiejętności praktycznych.
W toku studiów studenci poruszają się po zagadnieniach: anatomii, zdrowia publicznego, anatomii oraz fizjologii i patologii narządu żucia, zasad promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej czy materiałoznawstwa stomatologicznego. Poznają zasady przygotowania stanowiska pracy w gabinecie, w którym udzielane są świadczenia w zakresie wszystkich specjalności stomatologicznych, jak również obsługę odpowiedniego sprzętu i aparatury, a także kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji i działalności administracyjnej.
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości metodologii badań naukowych
 • dysponowania specjalistycznymi wiadomościami z obszaru dziecięcej opieki stomatologicznej
 • znajomości zagadnień związanych z opieką stomatologiczną dorosłych i osób w podeszłym wieku
 • prowadzenia działań profilaktycznych
 • zdrowia publicznego
 • prowadzenia dokumentacji medycznej
 • patologii jamy ustnej, protetyki oraz chirurgii stomatologicznej
 
Higiena stomatologiczna to kierunek o praktycznym wymiarze nauczania, a studenci nabywają jasno określonych umiejętności, w tym przede wszystkim wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych takich jak m.in.: usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, lakowanie zębów czy aplikację preparatów fluorowych.
Studenci higieny stomatologicznej zdobywają wiedzę i umiejętności, ale bardzo istotnym elementem kształcenia jest także rozwijanie kompetencji społecznych, które odgrywają znaczącą rolę w działalności zawodowej. Chodzi o kompetencje, bez których trudno wyobrazić sobie współpracę z pacjentem i jego rodziną. Dlatego też w programie nauczania niemały nacisk kładziony jest na zagadnienia etyki, psychologii, organizacji oraz komunikacji.

Jak wyglądają studia na kierunku higiena stomatologiczna?

Higiena stomatologiczna jest kierunkiem, który z pełnym przekonaniem można określić mianem perspektywicznych. Przede wszystkim dlatego, że reprezentuje on obszar studiów medycznych, a na wiedzę i umiejętności z tego zakresu zawsze będzie istnieć zapotrzebowanie.
Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy z licznych zagadnień, ponieważ program obejmuje teoretyczne podstawy dyscyplin medycznych, treści odnoszące się do nauk społecznych oraz konkretne, czyli zawodowe nauczanie stomatologicznych przedmiotów kierunkowych.
O czym jeszcze warto powiedzieć? O tym, że Higiena stomatologiczna jest kierunkiem ważnym oraz potrzebnym, ponieważ będąc absolwentem aktywnie uczestniczy się w procesie leczenia stomatologicznego i wykonuje jasno określone i odpowiedzialne zadania.
 

Jaka jest organizacja studiów na kierunku higiena stomatologiczna

Uczelnie w Polsce dbają współcześnie o to, by przygotowana przez nie oferta dydaktyczna miała nie tylko atrakcyjny program, lecz także formę nauki. Dlatego też na znacznej części ośrodków akademickich można się dziś kształcić zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym. Higienę stomatologiczną możesz aktualnie podjąć w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku higiena stomatologiczna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

Studia stacjonarne, czyli dzienne, są obecnie najpopularniejszą formą studiowania – zajęcia odbywają się w trakcie trwania tygodnia od poniedziałku do piątku, a studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

luiza kopyt gajewska higienistka stomalogiczna akademia whitesmile

 

Czy studia na kierunku higena stomatologiczna są trudne

Higiena stomatologiczna to kierunek, na którym obecna jest duża ilość przedmiotów o tematyce medycznej. Studia mają to do siebie, ze każde z nich mają swoje łatwiejsze i trudniejsze etapy, do tych drugich na pewno można zaliczyć naukę przedmiotów takich jak: Anatomia bądź Fizjologia człowieka. Trudność tego kierunku studiów zależy od indywidualnych predyspozycji oraz zaangażowania. Wymagają one zrozumienia nauk medycznych oraz umiejętności praktycznych z zakresu zabiegów wykonywanych z jamie ustnej pacjenta.
 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na kierunku higiena stomatologiczna?

Do najtrudniejszych przedmiotów na studiach medycznych można zaliczyć anatomię oraz fizjologię człowieka, takie przedmioty znajdują się również na kierunku higiena stomatologiczna.
 

Czy na studiach na kierunku higiena stomatologiczna jest matematyka

Na studiach na kierunku higiena stomatologiczna nie ma przedmiotu takiego jak matematyka, możemy jednak znaleść przedmiot o nazwie Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia, który jest przedmiotem zbliżonym do nauk matematycznych.
 

Jaki jest program studiów i przedmioty na kierunku higiena stomatologiczna

Studia na kierunku higiena stomatologiczna mają charakter medyczny, dlatego też osoby, które wybiorą ten profil kształcenia, na początku zapoznawać się będą z podstawowymi treściami z tego zakresu.

W programie studiów na kierunku higiena stomatologiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • patofizjologia i patomorfologia;
 • anatomia i fizjologia człowieka;
 • biochemia,
 • podstawy chorób wewnętrznych
 • anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
 • mikrobiologia ogólna i jamy ustnej
 • filozofia i podstawy etyki
 • podstawy zdrowia publicznego
 • ekonomika i finanse w ochronie zdrowia
 • chirurgia szczękowa
 • podstawy stomatologii dziecięcej
 • podstawy chorób przyzębia
 • histologia z embriologią i podstawy immunologii
 • międzynarodowe problemy zdrowia
 • podstawy protetyki stomatologicznej
 • farmakologia ogólna i stomatologiczna 
 • choroby zakaźne

Warto podkreślić, że kierunki studiów takie jak higiena stomatologiczna mają przede wszystkim praktyczny wymiar kształcenia, który przygotuje przyszłych absolwentów do aktywnej pracy w gabinetach dentystycznych. Zakres umiejętności, które muszą oni posiąść, jest zatem dość rozległy.

Higieniści stomatologiczni muszą bowiem wiedzieć jak przeprowadzić wywiad medyczny oraz jak wykonać podstawowe badania diagnostyczne i zabiegi. Czas trwania nauki będzie także poświęcony dbałości o rozwój kompetencji interpersonalnych, które podczas pracy z pacjentami odgrywają niezwykłe znaczenie.

 

luiza kopyt gajewska higienistka stomatologiczna akademia whitesmile

 

Jak trudno się dostać na studia na higiena stomatologiczna

Żeby dostać się na studia na kierunku higiena stomatologiczna należy zdać egzamin maturalny z przedmiotów takich biologia, chemia, fizyka bądź matematyka. Kierunki medyczne, w tym higiena stomatologiczna, często cieszą się dużym zainteresowaniem, co może sprawić, że konkurencja jest wysoka. Ważne jest skoncentrowanie się na zdobyciu dobrych wyników maturalnych oraz spełnienie wymagań rekrutacyjnych danej uczelni.
 

Po jakim profilu na kierunek higiena stomatologiczna

Żeby dostać się na kierunek higiena stomatologiczna niezbędne jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów takich jak rozszerzona biologia oraz chemia, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest uczęszczanie do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.
 

Dla kogo są studia na kierunku higiena stomatologiczna

Jeśli nie wybrałeś jeszcze drogi kształcenia to być może zaciekawią Cię studia na kierunku Higiena stomatologiczna. Jest to połączenie wiedzy z nauk społecznych oraz medycznych.

Zatem jeśli chciałbyś w przyszłości zajmować się m.in. organizowaniem i prowadzeniem programów profilaktycznych z zakresu dbania o higienę jamy ustnej oraz pracować w zespole stomatologicznym to zdecydowanie powinieneś wziąć pod uwagę studia na kierunku Higiena stomatologiczna przy wyborze dalszej ścieżki edukacji!

 

luiza kopyt gajewska higienistka stomatologiczna akademia whitesmile

 

Czy studia na kierunku higiena stomatologiczna to studia z przyszłością

Higiena stomatologiczna jest kierunkiem perspektywicznym, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby na wiedzę i umiejętności z jego zakresu kiedykolwiek spadło zapotrzebowanie. Mówiąc inaczej – trudno wyobrazić sobie, abyśmy przestali dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych.
Higiena stomatologiczna to kierunek ważny, ponieważ w gabinecie stomatologicznym osoba wykonująca zadania pełni rolę „prawej ręki” lekarza dentysty. Zakres obowiązków jest bardzo szeroki, a do najważniejszych zalicza się: prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach, kształtowanie postaw prozdrowotnych, prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej oraz działania profilaktyczne.
Patrząc na to, jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się po zakończeniu nauki – a obowiązki zawodowe można wykonywać zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Higiena stomatologiczna to kierunek dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne wykształcenie i pracować w zawodzie ważnym, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie szeroko pojętej opieki zdrowotnej.
 

Gdzie studiować higienę stomatologiczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek higiena stomatologiczna:

 

Gdzie najlepiej iść na studia na kierunku higiena stomatologiczna

Gdzie najlepiej iść na studia na Higienę stomatologiczną? W Polsce mamy jedynie 3 uczelnie, na których obecny jest ten kierunek studiów. Uczelnie te znajdują się w Warszawie, Lublinie oraz Białymstoku. Warto przed podjęciem decyzji sprawdzić rankingi uczelni oraz programy nauczania.
 

Czy warto iść na kierunek higiena stomatologiczna

Jeżeli interesuje cię stomatologia oraz medycyna ten kierunek może okazać się dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Patrząc na to, jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się po zakończeniu nauki – a obowiązki zawodowe można wykonywać zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Higiena stomatologiczna to kierunek dla tych, którzy chcą
zdobyć praktyczne wykształcenie i pracować w zawodzie ważnym, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie szeroko pojętej opieki zdrowotnej.

 

Ile trwają studia na kierunku higiena stomatologiczna?

Studia na kierunku higiena stomatologiczna trwają 3 lata (studia I stopnia) .

Kierunki studiów takie jak higiena stomatologiczna dzielą się na dwa cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje studia I stopnia trwają one trzy lata (sześć semestrów). To czas zdobywania podstawowych kompetencji i kwalifikacji, które pozwolą w przyszłości na podejmowanie pierwszych aktywności zawodowych. Zwłaszcza po otrzymaniu tytułu zawodowego licencjata.

Aktuaulnie higienę stomatoliczną moższ studiować tylko na I stopniu. Jednak po ukończeniu studiów I stopnia możesz podjąć studia II stopnia na kierunkach pokrewnych.  Studia II stopnia mają formę dwuletniego kształcenia i są również czasem przygotowań do obrony pracy dyplomowej, która gwarantuje otrzymanie tytułu zawodowego magistra.

Jaka praca, czyli co po studiach kierunku Higiena stomatologiczna

Jaka praca, czyli co po studiach kierunku Higiena stomatologiczna

Ścieżka kariery po studiach na kierunku Higiena Stomatologiczna może kształtować się różnoraki sposób, prace możemy otrzymać zarówno w prywatnych jak i państwowych sektorach ochrony zdrowia.
Higienistka stomatologiczna to dynamicznie rozwijający się zawód medyczny, w którym obecnie obserwujemy duże zmiany związane z wejściem w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych, w której usunięty został zapis dotyczący nadzoru lekarza dentysty nad pracą higienistki stomatologicznej, oznacza to wiekszą samodzielność w wykonywanych zadaniach oraz większą odpowiedzialność zawodową osób wykonujących zawód medyczny.
Możliwości po uzyskaniu dyplomu ukończenia higieny stomatologicznej jest jeszcze więcej, istnieje możliwość prowadzenia zajęć na studiach umożliwiających uzyskanie wykształcenia niezbędnego do wykonywania danego zawodu medycznego lub w szkołach prowadzących kształcenie w danym zawodzie medycznym.
Również możliwe jest prowadzenie szkoleń (np. Akademia Whitesmile), których tematyka obejmuje zabiegi profilaktyczno-lecznicze, bądź zabiegi stomatologii estetycznej, jakimi są zabiegi wybielania zębów.
Absolwent kierunku Higiena stomatologiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik gabinetów stomatologicznych
 • pracownik placówek prowadzących działania profilaktyczne
 • trener/szkoleniowiec
 

Czy trudno jest znaleźć pracę po kierunku higiena stomatologiczna

Ze względu na dużą ilość gabinetów stomatologicznych w Polsce i dużym zapotrzebowaniem na świadczenia profilaktyczno-lecznicze, znalezienie pracy po studiach na kierunku higiena stomatologiczna nie powinno stanowić problemu. Pracę po tym kierunku można również znaleść w prywatnych placówkach kształcących do zawodów medycznych.
 

Ile się zarabia po studiach na kierunku higiena stomatologiczna

Wraz ze wzrostem minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia Higienistki stomatologiczne pracujące na etacie zarobią miesięcznie co najmniej 5965,38 zł brutto. Natomiast kwota ta może się różnić w zależności od typu zatrudnienia oraz ilości wykonywanych zabiegów.
Zarobki higienistki stomatologicznej współpracującej z prywatnymi placówkami ochrony zdrowia mogą znacząco się różnić od tych zatrudnionych na etacie i mogą wynosić powyżej 7-8 tys. złotych netto (na rękę).

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Higiena stomatologiczna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Higiena stomatologiczna studia I stopnia

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Higiena stomatologiczna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)