Nasze sukcesy

  • NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA I KREATYWNA UCZELNIA W POLSCE (laureat konkursu ACI POZNAŃ 2010, 2011)
  • CZŁONEK SIECI EUROPEJSKICH UNIWERSYTETÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE ROLNICTWA I ŚRODOWISKA Euroleague for Life Sciences (ELLS), International Association of Universities (IAU), European University Association (EUA)
  • ponad 300 podpisanych UMÓW O WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNYMI UCZELNIAMI I JEDNOSTKAMI BADAWCZYMI
  • UCZESTNIK WIELU PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Tempus, Jean Monet, Programów Ramowych UE
  • UCZELNIA MAJĄCA UMOWY BILATERALNE Z PONAD 230 UCZELNIAMI EUROPEJSKIMI – około 400 osób rocznie odbywa studia i praktyki za granicą
  • DOBRA UCZELNIA – DOBRA PRACA (certyfikat ACI Poznań 2013)
  • NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA I KREATYWNA UCZELNIA W POLSCE W TWORZENIU PERSPEKTYW ZAWODOWYCH (laureat konkursu ACI Poznań 2012, 2013, 2014)
  • DRUGIE MIEJSCE W RANKINGU TOP10
  • STARTUP FRIENDLY ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI 10-LECIA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (2014)

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)