studium języków sggw

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) oferuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych naukę jednego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) w wymiarze przewidzianym w programie kształcenia. Zajęcia w ramach lektoratów rozpoczynają się od semestru studiów, określonego dla danego kierunku w programie studiów.

Udział studentów w zajęciach jest obowiązkowy. Zapisy na lektoraty prowadzone są wyłącznie przez Internet w okresie 2 tygodni przed rozpoczęciem semestru. Weryfikacja zgodności poziomu wybranego lektoratu ze stopniem znajomości wybranego języka odbywa się na pierwszych zajęciach wg planu dla danego kierunku studiów.
Warunkiem zaliczenia języka jest zdanie obowiązkowego egzaminu pisemnego lub przedstawienie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na odpowiednim poziomie. Egzamin przeprowadzany jest w czterech sesjach egzaminacyjnych. Realizacja lektoratu na studiach drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich uwzględnia słownictwo specjalistyczne.
 
budynek 28
e-mail: spnjo@sggw.pl
http://jezyki.sggw.pl
 
 
 
Źródło: materiały promocyjne SGGW

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)