Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na studia - zasady

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca 2020 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni https://swws.edu.pl/rekrutacja-wskip/. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w Kampusie Mundurowym SWWS w Kaliszu.

Studia I stopnia Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego SW. Uczelnia oferuje również kontynuację studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom - tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika SW.

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • Rejestracja kandydatów w systemie IRK
 • Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
 • Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wprowadzenie wyników matur
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
 • Uzupełnienie dokumentów
 • Przyjęcie do służby kandydackiej
 • Kurs przygotowawczy
 • Immatrykulacja

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Komentarze (0)