samorząd studentów sggw

Samorząd Studentów SGGW

Głównym zadaniem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów na forum Uczelni oraz poza nią. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą w obradach Senatu Akademickiego i jego komisjach oraz pracach rad wydziałów. Samorząd służy pomocą i informacją wszystkim potrzebującym, a doskonałym źródłem informacji dla studentów jest jego strona internetowa oraz fanpage na portalu Facebook. Samorząd stwarza jak najlepsze warunki do rozwoju kultury akademickiej, która nadaje Uczelni prostudencki charakter. Dzięki wielu ciekawym projektom Samorząd wypełnia kalendarz studencki takimi wydarzeniami, jak Ursynalia, Otrzęsiny, kino letnie, Sztuka dla Studenta, Konkurs Studenckich Projektów Naukowych, Mistrzowie Edukacji, działalność charytatywna oraz innymi imprezami tematycznymi.

Działalność samorządowa prowadzona jest także w zakresie szkoleń, wyjazdów adaptacyjnych oraz konferencji tematycznych (w tym szkoleń certyfikowanych). Dzięki aktywności studentów kampus SGGW tętni życiem, dając tysiące sposobów na przyjemne i kreatywne spędzanie czasu, m.in. Obóz zerowy oraz Wakacje SGGW. Uczelnia umożliwia uprawianie sportu i wyjazdy na zawody najwyższej rangi, jak również proponuje aktywną zabawę na boiskach do koszykówki, siatkówki plażowej, a zimą także na lodowisku SGGW – dzięki współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym.
Ursynalia to największy muzyczny festiwal studencki na świecie, który rokrocznie odbywa się na przełomie maja i czerwca na terenie kampusu SGGW w Warszawie. Jest to jeden z największych projektów RUSS, który w całości tworzony jest przez studentów, a przy jego organizacji co roku bierze udział około 500 osób. Ursynalia to święto studentów SGGW, podczas którego mogą bawić się przy muzyce gwiazd światowego formatu. W poprzednich latach na scenach Ursynaliów można było bawić się podczas koncertów znanych zagranicznych zespołów, m.in. Limp Bizkit, Billy Talent, Modestep, Awolnation, In Flames, Korn, Alter Bridge, Guano Apes, oraz wielu polskich gwiazd z Jelonkiem na czele.
Samorząd tworzą wszyscy studenci SGGW i każdy z Was może wziąć udział w organizowanych projektach, podzielić się z nami swoimi pomysłami, energią, kreatywnością i chęcią do działania.
Już w październiku zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na „Reaktywację”. To wydarzenie umożliwi Wam zapoznanie się z ofertą organizacji studenckich, w tym kół naukowych działających w SGGW. Dzięki temu już na początku roku będziecie mogli zdecydować, w jakiej dziedzinie chcecie rozwijać swoje zainteresowania.
Zachęcamy Was do współpracy i aktywnego wykorzystania czasu studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
budynek 10, pok. 8
tel. 22 593 15 54
e-mail: samorzad@sggw.pl
http://www.samorzad.sggw.pl
http://www.facebook.com/samorzadstudentowsggw
 
 
 
Źródło: materiały promocyjne SGGW

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)