koła naukowe sggw

Koła naukowe SGGW

Praca w kole naukowym stwarza studentom możliwości pogłębiania i rozszerzania wiedzy w obranym przez siebie kierunku studiów. Członkowie kół naukowych podejmują różne prace badawcze indywidualne i grupowe. W trakcie roku akademickiego, a także wakacji studenci biorą udział w seminariach wyjazdowych, warsztatach terenowych lub wakacyjnych obozach naukowych. Bardzo często podejmowane są społecznie pożyteczne prace z zakresu specjalności koła. Wyniki prac studentów prezentowane są na zebraniach koła, cyklicznym Dorocznym Uczelnianym Przeglądzie Studenckich Kół Naukowych SGGW, konferencjach studenckich ogólnopolskich i międzynarodowych, jak również na konferencjach organizacji naukowych, ponadto są publikowane w periodykach i wydawnictwach zwartych oraz przedstawiane na wystawach, spotkaniach, konferencjach popularnonaukowych.

Studenci udzielają się także w pracach międzynarodowych organizacji studenckich, podejmują współpracę z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowo-badawczymi, związkami branżowymi i towarzystwami przyrodniczymi. Praktycznie uczestniczą także w przygotowaniu pomocy dydaktycznych: skryptów, przewodników, instrukcji, filmów krótkometrażowych. Działalność w kole naukowym daje wymierne korzyści przy zdawaniu egzaminów oraz w przyszłej pracy zawodowej przez nabycie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych i literatury, jak również jest przepustką do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ponadto informacje o aktywności studentów zamieszczane są także w suplementach do dyplomów.
W kołach naukowych swoje pierwsze kroki stawiało wielu naukowych pracowników SGGW.W SGGW działa aktywnie ok. 50 kół naukowych. Informacje o większości z nich znajdziecie na stronie internetowej Uczelni.
 
 
 
Źródło: materiały promocyjne SGGW

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)