basen sggw-uczelnie w warszawie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu SGGW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi dla studentów studiów I i II stopnia obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (2 godziny tygodniowo). Zajęcia te odbywają się w następujących dyscyplinach: aerobic, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, badminton, judo, siłownia, tańce, pływanie, zajęcia z rehabilitacji i korektywy dla studentów niepełnosprawnych oraz zajęcia teoretyczne dla studentów trwale niezdolnych do udziału w zajęciach wychowania fizycznego.

Dla studentów nieobjętych obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego Studium prowadzi dodatkowe zajęcia sportowe. Dla uzdolnionych sportowo studentów prowadzone są treningi w sekcjach AZS.
budynek 28
e-mail: swfs@sggw.pl
http: //wf.sggw.pl
 
 
 
Źródło: materiały promocyjne SGGW

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)