Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 

Naszym głównym zajęciem jest badanie kultury i sztuki wizualnej. Jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach posiadającymi kompetencje, wiedzę i doświadczenie umożliwiające pracę dydaktyczną, badawczą oraz komercyjną na najwyższym poziomie. Jednocześnie stale doskonalimy swe umiejętności we wszelkich możliwych płaszczyznach naszej działalności akademickiej. Jesteśmy wyjątkową społecznością, która wspólnie stara się pobudzać, to co szczególne u osób, które nauczamy i z którymi współtworzymy. Zadajemy pytania i uczymy poszukiwać odpowiedzi – nie trzymamy się utartych schematów, cały czas usprawniamy procesy, których jesteśmy częścią.

Niezmiennie dążymy do bycia centrum porozumienia pomiędzy kulturą, nauką i sztuką. Mamy nadzieję, ze dołączysz do naszego grona i staniesz się członkiem społeczności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Aby ułatwić Ci proces rekrutacji poniżej krótki instruktaż. Powodzenia! 

 

Rekrutacja krok po kroku

początek rekrutacji online 15 maja 2020 r.

 

ETAP I

przed postępowaniem

kwalifikacyjnym

 

  1. Zakładasz konto na stronie www.asp.wroc.pl zakładka Rekrutacja/Egzaminy – System Rekrutacji Elektronicznej. Otrzymasz automatycznie zwrotny e-mail z loginem i hasłem do swojego konta, które będziesz wykorzystywał w dalszym procesie rekrutacyjnym. (UWAGA! kod aktywacyjny jest ważny tylko 7 dni.) Wypełniasz kwestionariusz osobowy, wybierasz kierunek i dokonujesz opłaty rekrutacyjnej. Pamiętaj, że możesz się ubiegać o miejsce tylko na jednym kierunku studiów stacjonarnych na naszej uczelni. Wydrukowany kwestionariusz, oraz zaświadczenie o podejściu do egzaminu dojrzałości lub zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej (lub wyznaczonym terminie obrony) musisz przesłać w określonym przez nas terminie na adres Działu Organizacji Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

  2. Przystępujesz do egzaminów wstępnych.

 

 

ETAP II

po ogłoszeniu wyników

egzaminów kwalifikacyjnych

 

  1. Dostarczasz w terminie wyznaczonym przez uczelnię

  • świadectwo dojrzałości na studia jednolite magisterskie lub I stopnia
  • dyplom ukończenia studiów na studia jednolite magisterskie lub II stopnia
  • zdjęcia w formie papierowej i elektronicznej

 

  1. Po złożeniu wymaganych dokumentów i zatwierdzeniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych na I rok studiów, podpisujesz ślubowanie i potwierdzasz swój wpis na listę studentów I roku. Musisz też dostarczyć zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na wybranym kierunku.

 

 

Gratulujemy! Zostałeś studentem Akademii Sztuk Pięknych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

 

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji znajdziesz na stronie

www.asp.wroc.pl/rekrutacja

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)