Filologia w zakresie języka angielskiego

Filologia w zakresie języka angielskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Filologia w zakresie języka angielskiego – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia w zakresie jezyka angielskiego znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • presentation skills
 • tworzenie i administrowanie stron internetowych
 • English in the media

 

Znajomość języków obcych to ogromny atut, a w niektórych zawodach bezdyskusyjny obowiązek. Warto zatem nabyć językowe umiejętności i stworzyć sobie szansę na ciekawą pracę. Na zainteresowanych nauką języka czeka Filologia angielska w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane umiejętności

Program nauczania obejmuje naukę języka do poziomu C1, przedmioty z zakresu wiedzy o języku, historii, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej oraz przedmioty obejmujące kompetencje kluczowe, takie jak presentation skills, tworzenie i administrowanie stron internetowych czy English in the media.

W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języka angielskiego to cenione umiejętności na rynku pracy. Absolwenci Filologii w zakresie języka angielskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka i umiejętności z nim związane.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w zakresie języka angielskiego w KAAFM Kraków:

Absolwent Filologii w zakresie języka angielskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych,
 • poprawnego wykorzystywania języka w różnych rodzajach komunikacji językowej,
 • współczesnego życia kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • analizy i interpretacji dzieła literackiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Filologii w zakresie języka angielskiego:

Absolwent kierunku Filologia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach tłumaczeń,
 • redakcjach wydawnictw, 
 • jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)