O uczelni - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

O uczelni - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

O uczelni - Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

O uczelni – Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu jest uczelnią o niedługiej historii, ale brak wieloletniej przeszłości stanowi atut, ponieważ realizowane kierunki studiów posiadają specyficzny, innowacyjny charakter, a oferowane studentom zagadnienia wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesności. Wyższa Szkoła Prawa kształci w zakresie dyscyplin prawniczych oraz dziedzin związanych z bezpieczeństwem i to właśnie one stanowią cechę charakterystyczną uczelni, ponieważ rozwijają wiedzę, na którą zapotrzebowanie będzie nieustannie rosło.

Misją Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu jest przekazywanie wiedzy w oparciu o najwyższe standardy nauczania, wysoką jakość badań naukowych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników badawczo- dydaktycznych oraz wykorzystywanie doświadczenia praktyków. Ponadto, wrocławska uczelnia kładzie nacisk na budowanie trwałych relacji pomiędzy studentami a kadrą naukową, opartych na zaufaniu i szacunku.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych. Wszystkie oferowane kierunki kształcenia związane są z dyscyplinami prawniczymi, a także bezpieczeństwem. Na uwagę zasługuje fakt, iż są to kierunki charakteryzujące się podejmowaniem zagadnień aktualnych, a także takich, które już niedługo staną się istotne, zarówno dla funkcjonowania organizacji, jak i osób prywatnych. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne, w ramach których studenci mogą dokładnie przyjrzeć się pracy w wybranych zawodach. Służą temu zajęcia i spotkania organizowane w miejscach pracy wykładowców, czyli na przykład sądach, czy aresztach śledczych. Poszerzaniu wiedzy służy także uczestnictwo w kołach naukowych: Kole Naukowym „Pactum” oraz Kole Nauk Penalnych „Liberum”. Do głównych celów ich działalności należą: prowadzenie działalności naukowej, rozpowszechnianie wiedzy prawniczej, jak również organizacja warsztatów, spotkań i konferencji naukowych.

 

WYKŁADOWCY

Studenci Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu kształcą się pod okiem grona wykładowców, złożonego z doświadczonych praktyków i przedstawicieli różnorodnych specjalizacji. Dzięki nim studenci mają możliwość rzeczywistego poznania przyszłych zawodów, a także szansę na czerpanie wiedzy od aktywnych i znaczących uczestników życia prawniczego i przestrzeni bezpieczeństwa.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu mieści się przy ulicy Św. Jadwigi 12, czyli w miejscu o wysokich walorach architektonicznych i turystycznych. Na parterze budynku mieści się biblioteka, której zgromadzony zbiór zgodny jest z realizowanym na uczelni programem kształcenia, dezyderatami osób prowadzących poszczególne przedmioty oraz potrzebami zgłaszanymi przez studentów. Wspominając o innowacyjnym charakterze kształcenia należy powiedzieć, że umiejętności praktyczne rozwijane są w nowoczesnych, specjalistycznych salach, na czele z pracownią kryminalistyczną, wyposażoną w sprzęt wykorzystywany do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

dowiedz się więcej

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Komentarze (0)