Wymiana studencka

Wymiana studencka

Wymiana studencka na Uniwersytecie Gdańskim

Wszyscy wiedzą, że podróże kształcą. Najlepiej wiedzą o tym studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymują możliwość nauki w dowolnym miejscu na świecie. Wszystko za sprawą programów, oferujących kształcenie zarówno w ramach wymiany między polskimi, jak i zagranicznymi uczelniami.

 

MOST

Program MOST umożliwia studiowanie przez semestr, bądź cały rok akademicki na jednym z dwudziestu rodzimych uniwersytetów. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiowania. Do jego najistotniejszych założeń należą: realizacja programu kształcenia na uczelni innej niż macierzysta, wybór dodatkowych zajęć dydaktycznych, korzystanie z księgozbiorów innych uczelni, jak również nawiązywanie kontaktów z nowymi środowiskami naukowymi.

Dokąd można wyjechać? Między innymi na: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, czy Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

 

Erasmus+

To projekt, którego nie trzeba przedstawiać. O Erasmusie słyszeli wszyscy studenci, nawet ci niebiorący w nim udziału. W programie uczestniczy 28 krajów Unii Europejskiej, kraje do niej kandydujące, a także kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą wyjechać m.in. do: Francji, Belgii, Norwegii, Rumunii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, czy Portugalii. Mobilność Uniwersytet Gdańskiego nie ogranicza się wyłącznie do państw Starego Kontynentu. Chętni do nauki zagranicznej mogą ją podjąć także w Australii, Japonii, czy Rosji.

Aby móc wyjechać, trzeba pamiętać, aby: mieć dobre wyniki w nauce, znać język wykładowy uczelni zagranicznej oraz być studentem co najmniej II roku studiów - to warunki konieczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)