Toksykologia z elementami kryminalistyki

Toksykologia z elementami kryminalistyki

Toksykologia z elementami kryminalistyki

Toksykologia z elementami kryminalistyki – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku toksykologia z elementami kryminalistyki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy toksykologii klinicznej i sądowej
 • podstawy toksykologii przemysłowej 
 • zatrucia lekami
 • toksykodynamika - Mechanizmy działania toksycznego
 • toksykokinetyka

 

Troska o życie i zdrowie człowieka, ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego jest nadrzędnym przesłaniem nauk toksykologicznych. Wyzwania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów pozamedycznych takich jak kosmetyki, żywność czy suplementy diety, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, złożona ocena bezpieczeństwa środowiska pracy i środowiska przyrodniczego stwarzają ogromne potrzeby w zakresie kształcenia toksykologów. Umiejętność naukowej analizy zagrożenia dla życia i zdrowia oraz odpowiednie zrozumienie zasad funkcjonowania bezpiecznych rynków, wymagają kompleksowego przygotowania w zakresie nauk toksykologicznych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na ekspertów z zakresu toksykologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny otwiera nowy kierunek studiów o nazwie „Toksykologia z elementami kryminalistyki”.

Kierunek „Toksykologia z elementami kryminalistyki” prowadzony będzie w WUM na studiach drugiego stopnia. Studia te stanowią teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu toksykologa. Łączą wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Ich ukończenie otwiera, osobom zainteresowanym pracą naukową, drogę do studiów doktoranckich.

dowiedz się więcej

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Toksykologię z elementami kryminalistyki na Warszawskim Uniwersy

Absolwent kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • toksykologii szczegółowej i doświadczalnej, toksykopatologii, toksykologii klinicznej, toksykologii sądowej, toksykologii żywieniowej, toksykologii przemysłowej, toksykologii środowiskowej, toksykologii regulacyjnej,
 • nowoczesnych technik instrumentalnych i molekularnych stosowanych w toksykologii,
 • planowania eksperymentów toksykologicznych,
 • interpretacji wyników badań toksykologicznych,
 • przygotowywania raportów i ekspertyz toksykologicznych,
 • bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,
 • oceny ryzyka,
 • prawa i administracji,
 • farmakoekonomiki i zarządzania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki:

Absolwent kierunku „Toksykologia z elementami kryminalistyki” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach toksykologicznych środowiska akademickiego, instytutów naukowo-badawczych i laboratoriach toksykologii przemysłowej,
 • laboratoriach diagnostyki toksykologicznej działających w różnych sektorach zdrowia publicznego (szpitale i kliniki z oddziałami ostrych zatruć)
 • zakładach medycyny sądowej,
 • laboratoriach toksykologicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (laboratoria toksykologiczno-kryminalistyczne powiązane z Policją i organami ścigania oraz Biurem Ochrony Rządu),
 • laboratoriach toksykologii wojskowej, w tym laboratoriach toksykologicznych NATO,
 • laboratoriach toksykologicznych nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach toksykologii żywieniowej i kosmetologii,
 • laboratoriach toksykologicznych firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz firm badawczo-rozwojowych,
 • laboratoriach toksykologii weterynaryjnej i nadzoru weterynaryjnego,
 • nadzorze farmaceutycznym,
 • laboratoriach kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • laboratoriach kontroli antydopingowej,
 • urzędach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia,
 • instytucjach opiniujących zdrowie i bezpieczeństwo publiczne,
 • firmach konsultingowych oraz grupach i zespołach doradztwa strategicznego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)