Samorząd studentów

Samorząd studentów

Samorząd studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Studenci to młodość, energia, głowy pełne pomysłów. W istnym zatrzęsieniu i rozmaitości poglądów, inicjatyw i ambicji ktoś musi reprezentować ich stanowisko i mówić jednym głosem. Ten głos ma samorząd studentów.

Samorząd studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to szczególna jednostka uczelni. Skupia w sobie wszystkich studentów, dając im możliwość wypowiedzi, realizacji pomysłów, działania na rzecz akademickiej społeczności. Lista zadań, jakie wykonuje samorząd jest bardzo długa, a na jej szczycie znajduje się między innymi: reprezentowanie studentów wobec władz uczelni i poza nią, obrona praw studentów, współdecydowanie o sprawach uczelni, czy udział w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego.

Najwyższym organem samorządu jest Rada Uczelniana Samorządu Studentów, która składa się z zarządu głównego oraz członków Wydziałowych Rad Samorządu Studentów. Działania samorządu mają na celu ścisłą współpracę z uczelnią. Prowadzone są one na rzecz studentów, pielęgnacji procesu integracji i dialogu, a także rozwiązywania ewentualnych problemów i wątpliwości. Samorząd studentów UPJPII współpracuje również z Biurem Promocji, aby wspólnie realizować jednolity obraz uczelni i tworzyć idealne miejsce do nauki, rozwijania umiejętności i nawiązywania przyjaźni.

Samorząd studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II działa z pozostałymi krakowskimi uczelniami na bazie Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Ponadto, jest częścią Parlamentu Studentów RP, a także uczestniczy w Forum Uniwersytetów Polskich.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)