Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

08.02.2022

Rolnictwo – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku rolnictwo w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Rolnictwo jest jedną z najstarszych dyscyplin gospodarki, której podstawowym celem jest dostarczanie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, jak również produkowanie surowców przemysłowych. Dziedzina ta wymaga wiedzy z różnych obszarów, ponieważ łączy się z biologią, geografią, czy ekonomią. W jaki sposób pozyskać tak szeroką wiedzę? To proste. Wystarczy wybrać się na studia na Uniwersytet Rzeszowski.

Kształcenie na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie produkcji rolniczej oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W toku studiów studenci rozwijają umiejętności w obszarze technologii produkcji rolniczej, jak również pozyskują wiedzę biologiczno- chemiczną i ekologiczną oraz tę związaną z ekonomiką, organizacją i zarządzaniem produkcją, funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej oraz oddziaływaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej na rozwój obszarów wiejskich.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • metodologia badań rolniczych,
 • chemia organiczna z biochemią,
 • genetyka roślin i zwierząt użytkowych,
 • przyrodnicze podstawy rolnictwa,
 • gleboznawstwo,
 • prawa fizyki w rolnictwie,
 • fizjologia roślin,
 • szczegółowa uprawa roślin,
 • technika rolnicza,
 • produkcja zwierzęca,
 • ochrona roślin,
 • organizacja i ekonomika gospodarstw,
 • marketing w agrobiznesie,
 • certyfikacja surowców i produktów,
 • postęp technologiczny w rolnictwie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Rolnictwa na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie dokonywania oceny stosowanych technologii, form organizacyjnych i prawnych przedsiębiorstw, prowadzenia badań naukowych, tworzenia planów przedsięwzięć gospodarczych, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Rolnictwa na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, usługach i doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych i zwierzęcych, nowoczesnych gospodarstwach rolnych.

 

 

Opinie

Kierunki studiów w Rzeszowie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Rolnictwo także na niej figuruje i cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć- jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Szymon, student Rolnictwa mówi:

„Nauki jest dużo, ale polega ona przede wszystkim na rozwijaniu praktycznych umiejętności. Uniwersytet Rzeszowski to taka uczelnia, w której nauka sprawia przyjemność i poczucie, że z wiedzą jaką się tutaj zdobywa można wiele osiągnąć na rynku.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

ROLNICTWO - ważne informacje

Rolnictwo studia Rzeszów

Rolnictwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • botaniki i genetyki,
 • fizjologii roślin i mikrobiologii,
 • funkcjonowania infrastruktury rolniczej,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • określania właściwości fizycznych i chemicznych gleb,
 • oceny efektów uprawowych,
 • planowania i przeprowadzania właściwej ochrony roślin,
 • techniki rolniczej,
 • prowadzenia badań z wykorzystaniem metod analizy instrumentalnej,
 • kształtowania środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • usługach i doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych i zwierzęcych,
 • nowoczesnych gospodarstwach rolnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów w obszarze nauk rolniczych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)