Studia rolnicze

Studia rolnicze

Studia rolnicze

Największy wybór studiów

rolnicznych w Polsce

Odkryj ponad 40 kierunków rolnicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia rolnicze 2024

Studia rolnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

W procesie rekrutacji na studia rolnicze w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, język obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów. 

Studia rolnicze to niemała przestrzeń kształcenia, która dzieli się na poszczególne dyscypliny. Dzięki podziałowi studenci mogą wybrać konkretną dziedzinę i pozyskiwać specjalistyczną wiedzę w jej zakresie. Studia rolnicze to nie tylko Rolnictwo. To także kierunki związane z hodowlą zwierząt, inżynierią środowiska, czy technologią roślin. Studia rolnicze, jako obszar kształcenia dostosowany do potrzeb i wymagań współczesnego rynku, coraz częściej wzbogacane są o elementy takie jak ekonomia, prawo, czy zarządzanie, aby jeszcze lepiej i łatwiej odnaleźć się w przestrzeni zawodowej.

Studia rolnicze to zbiór różnorodnych kierunków, a różnorodność szerzej otwiera perspektywy zawodowe. Jak sama nazwa podpowiada, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach, czy mechanizacji rolnictwa. Na tym jednak nie koniec.

Popularne kierunki rolnicze: agrobiznes, rolnictwo, inżynieria rolnicza, ochrona i zarządzanie środowiskiem, weterynaria, rybactwo, leśnictwo, zootechnika.

Osoby z dyplomem w kieszeni mogą pracować również w jednostkach naukowo- badawczych, laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, administracji samorządowej, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego.

Rolnictwo w XXI wieku oprócz wiedzy biologicznej i chemicznej wymaga również doskonałej znajomości marketingu, zarządzania, ekonomii i nowoczesnych technologii. Tego właśnie nauczysz się studiując rolnictwo oraz inne, pokrewne kierunki.

czytaj dalej wszystko o studiach rolniczych

 

 

KIERUNKI ROLNICZE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agroekologia I stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
Forest information technology II stopnia stacjonarne
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hipologia i jeździectwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
Technika rolnicza i agrotronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Weterynaria jednolite stacjonarne
Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrobiznes - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Agrotonika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca rolniczy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Drewno - surowiec i technologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej unii europejskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomika gospodarstwa rolnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Floral design - rzemiosło florystyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka finansowa w lasach państwowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka odpadami organicznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hortiterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ichtiologia i akwakultura - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Infrastruktura drogowa w lasach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integracja europejska - działalność rolnicza i obszary wiejskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja rolnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba - menedżer gospodarstwa leśnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer w branży rolno-spożywczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesna produkcja owoców miękkich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe online
Ogrodnictwo miejskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podstawy gospodarki leśnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Produkcja rolnicza i ogrodnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pszczelarstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rolnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo precyzyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo z instrukcją zakupu i przekształcenia ziemi (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Rolnictwo-ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnicze ubezpieczenia społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rozwój obszarów wiejskich aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie w zakresie rozwoju infrastruktury wiejskiej i modernizacji rolnictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia z rolnictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szkoły w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Urządzanie lasu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Użytkowanie lasu i transport leśny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarstwem rolnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i marketing w rolnictwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie szkodami od zwierząt łownych i chronionych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w rolnictwie - studia podyplomowe podyplomowe online
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ROLNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
G
H
I
K
L
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA ROLNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki rolnicze:

LEŚNICTWO

Uniwersytet Rzeszowski

Politechnika Białostocka

Politechnika Bydgoska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki rolnicze:

OGRODNICTWO
ROLNICTWO

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet w Siedlcach

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Kierunki rolnicze:

ROLNICTWO

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA ROLNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia rolnicze

Jak wyglądają studia rolnicze

Studia rolnicze

Podczas studiów na kierunku rolnictwo, poznasz od podstaw zasady prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Studia mają charakter przyrodniczo-techniczny: obejmują podstawowe dyscypliny przyrodnicze, ale także wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynku produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.  
Studiując kierunek „inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej” zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu stosowania zaawansowanych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Kierunek "technika rolnicza i leśna" łączący z kolei wiedzę techniczną z wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. 
Kolejny z kierunków rolniczych - agrobiznes to interdyscyplinarny kierunek studiów, umożliwiający zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz skutecznego prowadzenia gospodarstwa. W trakcie studiów otrzymasz wiedzę zarówno z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale również z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem branży przetwórstwa rolnego. Agrobiochemia to kolejny interdyscyplinarny kierunek, który łączy nauki chemiczne i biologiczne z rolnictwem.
 
 
 

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Podczas rekrutacji na studia rolcznicze pod uwagę brane są przedmioty maturalne z:

 • biologii,
 • chemii,
 • matematyki,
 • fizyki,
 • geografii,
 • języka obcego nowoczesnego.

 

Jaka praca po kierunkach rolniczych

Jaka praca po kierunkach rolniczych

Kończąc studia rolnicze zdobędziesz praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Pracy szukać możesz również w agrobiznesie, organizacjach zajmujących się ochroną i odnową środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, redakcjach czasopism rolniczych.

Będziesz również przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,  przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem płodami rolnymi.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • rolnik;
 • hodowca;
 • laborant badający jakość upraw;
 • przedstawiciel handlowy;
 • ogrodnik itd.
 • technolog żywności;
 • leśnik;
 • zootechnolog;
 • biotechnolog.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Komentarze (1)

magda odpowiedz

czy ktoś może kończył "rolnictwo" na wskz? czytalam gdzies na forum ze ludzie sa zadowoleni ze studiow, ale wole jeszcze zasiegnac informacji z innych zrodel zanim sie zapisze.