Geologia

Geologia

Geologia

27.01.2022

Geologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku geologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geologia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Geologia to zespół nauk o Ziemi badających skład, budowę i rozwój skorupy ziemskiej, a także historię naszej planety, jej ewolucję i procesy, które kształtują jej budowę oraz powierzchnię. Uzyskana w ten sposób wiedza ma znaczenie praktyczne, na przykład w celu poszukiwania kopalin, oceny wpływu środowiska geologicznego na obiekty techniczne, pozyskiwania wód podziemnych. Geologia to także kierunek studiów, dostępny na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Geologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza umożliwia pozyskanie wiedzy szczegółowej z zakresu geologii oraz wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych. Studenci poznają procesy geologiczne i ich przyczyny, mechanizmy i skutki, metody stosowane w stratygrafii, jak również techniki i narzędzia stosowane w pracach geologicznych. Ponadto, zaznajamiają się z hydrogeologią, geologią inżynierską oraz geologią złóż. Istotnym elementem studiów są ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach, a dużą wagę przywiązuje się do kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Geologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • mineralogia,
 • geologia dynamiczna,
 • geologia kenozoiku,
 • geologia strukturalna,
 • kartografia geologiczna,
 • hydrogeologia,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • geologia regionalna Polski,
 • geologia historyczna,
 • fundamentowanie,
 • specjalistyczna pracownia komputerowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Geologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania technik i procedur pomiarowych oraz narzędzi badawczych, wykonywania korelacji geologicznych, klasyfikowania minerałów, wykonywania i interpretowania elementów tematycznych map geologicznych, jak również prowadzenia prac terenowych, analizowania danych geologicznych, czy dokonywania syntezy danych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Geologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach badawczych, firmach zajmujących się badaniami i pracami geologiczno- inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi, administracji geologicznej.

 

Opinie

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Geologia. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Konrad, student Geologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oferują zdobycie wiedzy praktycznej, szeregu umiejętności. To uczelnia dla osób, które chcą pewnie wejść na rynek pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GEOLOGIA - ważne informacje

Geologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów kształtujących wnętrze Ziemi i litosferę,
 • czytania i interpretowania map geologicznych,
 • wykonywania geofizycznych pomiarów otworowych,
 • geologii historycznej i stratygrafii,
 • identyfikowania struktur geologicznych,
 • makroskopowego i mikroskopowego rozpoznawania minerałów,
 • geologii złóż,
 • kartografii geologicznej,
 • hydrologii i ochrony wód podziemnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geologia:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach badawczych,
 • firmach zajmujących się badaniami i pracami geologiczno- inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi,
 • administracji geologicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)