UAM. Rekrutacja w nowej rzeczywistości

UAM. Rekrutacja w nowej rzeczywistości

UAM. Rekrutacja w nowej rzeczywistości

UAM. Rekrutacja w nowej rzeczywistości

Chyba nikt nie miał wątpliwości co do tego, że proces kwalifikacyjny na studia ulegnie zmianie i tak jak inne elementy życia poddany zostanie pewnym modyfikacjom. W jaki sposób przeprowadzić nabór, gdy wciąż istnieje zagrożenie epidemiologiczne? Pomysł na to ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekrutacja na studia w czasie pandemii wygląda zgoła inaczej od tradycyjnej, przebiegającej w standardowych warunkach, lecz nie oznacza to, iż jest ona bardziej skomplikowana, czy trudniejsza do przejścia dla kandydata. Przeciwnie, wprowadzono liczne ułatwienia, aby nabór na studia przebiegał sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie.

Każdy, kto zapoznawał się z zasadami rekrutacji przed wybuchem epidemii pamięta, iż postępowanie kwalifikacyjne przebiegało w podziale na etapy, które realizowano za pośrednictwem Internetu oraz etapy, które wymagały pojawienia się na uczelni, czy też wykorzystania poczty. I tutaj mamy do czynienia z najważniejszą zmianą. Cały proces rekrutacji przebiega w trybie online. Oznacza to, że wszystkie elementy procedury oparte są na zeskanowanych dokumentach. Skany mogą zostać wykonane telefonem, czy tabletem i skonwertowane do pliku o rozszerzeniu PDF. Na tej podstawie zmienia się także organizacja pracy komisji rekrutacyjnej, która również pracuje online.

Zmiany, które zaszły w procesie rekrutacji są także wynikiem modyfikacji, jakie zaszły w przeprowadzaniu tegorocznych matur. Sytuacja z brakiem egzaminów ustnych, które stanowią istotny element rekrutacji na kierunki filologiczne, również została rozwiązana i dostosowana do panujących warunków. Przy wyliczaniu punktów - tam, gdzie w zasadach rekrutacji jest wyszczególniona część ustna egzaminu z danego przedmiotu, zostanie automatycznie uwzględniony w to miejsce wynik z części pisemnej z danego przedmiotu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadził zmiany także w ofercie dydaktycznej uruchamiając nowe kierunki i specjalności. Podczas rekrutacji 2020/ 2021 kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie między innymi na Filologię koreańską, Studia niderlandystyczne, Liberal Arts and Sciences, czy Japonistykę. Lista wszystkich nowych kierunków i nowych specjalności dostępna jest na stronie internetowej uczelni.

dowiedz się więcej

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)