CM UMK dołączyło do elity

CM UMK dołączyło do elity

Collegium Medicum UMK dołączyło do elity. Ty też możesz!

Czy można posiadać dokument poświadczający przynależność do elity? Tak. Taki dokument posiada Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytet, jako jedna z dziesięciu polskich uczelni, uzyskał status uczelni badawczej i stanął przed historyczną szansą rozwoju.

Mawia się, że młodość ma swoje prawa i wyjątkowy charakter. To energia, pomysłowość, determinacja, innowacja. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest najmłodszą publiczną uczelnią medyczną w kraju. Historia uczelni sięga 1984 roku i w krótkim czasie stała się jedną z najważniejszych placówek i jednym z najbardziej wyraźnych punktów na edukacyjnej mapie naszego kraju.

Potwierdzeniem tego jest uzyskanie statusu uczelni badawczej w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –„Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie rodzimych uczelni, które będą mogły dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Nad rozstrzygnięciem konkursu czuwał specjalny, międzynarodowy zespół ekspertów, złożony między innymi z osób pełniących obecnie lub w przeszłości funkcje rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich między innymi w Getyndze, Amsterdamie, Aarhus, Manchesterze czy Southampton, jak również naukowcy, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku.

Co podlegało ocenie? Wnioski składane przez uczelnie przedstawiały między innymi analizy własnego potencjału oraz plany rozwoju obejmujące cele i działania dotyczące przede wszystkim: zwiększenia wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, wzmocnienia współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, czy podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów. Zespół ekspertów oceniał wnioski pod kątem poziomu merytorycznego, istotności założonych celów dla podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, adekwatności opisywanych działań do założonych celów, potencjału uczelni.

Co dokładnie oznacza sukces uczelni? W latach 2020- 2026 otrzyma subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)