Geopolityka i studia strategiczne

Geopolityka i studia strategiczne

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - kierunki studiów

Geopolityka i studia strategiczne – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Pomimo tego, że dyskusje na temat definicji geopolityki trwają od wielu lat, to i tak przyjmuje się, że jest to dziedzina wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także forma praktyki politycznej, która koncentruje się na relacjach między przestrzenią a siłą w kategoriach długookresowych. Geopolityka poszukuje odpowiedzi na wiele pytań. Jakich? Na przykład: jakie są przyczyny powstawania i upadku państw? Jakie znaczenie dla rywalizacji politycznej mają określone obszary geograficzne? Czym są strefy wpływów? Jak znaleźć odpowiedzi na te oraz inne pytania? To proste. Wystarczy wybrać kierunek Geopolityka i studia strategiczne, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Geopolityka i studia strategiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym, jak również rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem międzynarodowym. Ponadto, studenci uczą się analitycznego i kreatywnego myślenia, argumentacji, przekonywania i negocjowania.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Geopolityki i studiów strategicznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie identyfikacji, charakterystyki uczestników procesów geopolitycznych oraz relacji i więzi między nimi, diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym, samodzielnego analizowania procesów geopolitycznych, formułowania i rozwiązywania problemów natury geopolitycznej i strategicznej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Geopolityki i studiów strategicznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, organach doradczych, strukturach administracji publicznej,  organizacjach międzynarodowych, organizacjach Unii Europejskiej.

 

Opinie

Geopolityka i studia strategiczne to kierunek skierowany do osób zainteresowanych polityką, środowiskiem międzynarodowym i współczesnymi modelami bezpieczeństwa. Jest on prowadzony w omawianej przez nas uczelni, ale czy warto studiować właśnie w niej? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Damian, student Geopolityki i studiów strategicznych mówi:

„Bardzo długo przeglądałem i porównywałem oferty edukacyjne różnych uczelni. Dopiero studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym zwróciły moją uwagę i od razu wiedziałem, że właśnie tutaj chcę studiować. Nie pomyliłem się. To świetna, nowoczesna uczelnia, ze wspaniałą atmosferą. Polecam ją wszystkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geopolitykę i studia strategiczne na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Geopolityka i studia strategiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • analizowania procesów geopolitycznych,
  • diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym,
  • argumentacji, przekonywania i negocjowania,
  • zespołowego działania i komunikacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geopolityka i studia strategiczne:

Absolwent kierunku Geopolityka i studia strategiczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • organach doradczych,
  • strukturach administracji publicznej,  
  • organizacjach międzynarodowych,
  • organizacjach Unii Europejskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geopolityka i studia strategiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka i studia strategiczne - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)