Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu – O uczelni

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych jest wrocławskim wydziałem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie. Priorytetowym zadaniem i misją jest edukacja w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i indywidualnej.

Cechą charakterystyczną kształcenia jest odpowiednie łączenie teorii z praktyką, aby po zakończeniu nauki absolwenci bez trudu odnaleźli się na wymagającym rynku pracy.

 

STUDIA

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych WSBPiI Apeiron oferuje kształcenie w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, realizuje studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: bezpieczeństwo państwa, kryminologia, kryminalistyka, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, czy zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Istotną rolę w kształceniu odgrywa również wychowanie fizyczne, nastawione na sztuki i sporty walki, a także wyszkolenie strzeleckie.

 

WYKŁADOWCY

Wykładowcy Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu to grono doświadczonych profesjonalistów, przygotowujących studentów pod kątem merytorycznym i praktycznym do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych mieści się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 74. Zainteresowani kształceniem mogą wziąć udział w rekrutacji, która prowadzona jest w trybie online.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Komentarze (0)