Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach

Główną siedzibą Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron jest Kraków, ale uczelnia prowadzi kształcenie także w innych polskich miastach. Jednym z nich są Katowice. Filia w stolicy Górnego Śląska charakteryzuje się tymi samymi wartościami, jakie przyświecają krakowskiej i wrocławskiej placówce. Apeiron stawia na połączenie teorii z praktyką, dając swoim studentom gwarancję pozyskania najwyższej jakości wykształcenia, spełniającego wymagania i potrzeby współczesnego rynku zatrudnienia.

 

STUDIA

Katowicka filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron prowadzi kształcenie w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego. Realizowane przez studentów przedmioty dostosowane są do obecnej sytuacji społeczno- politycznej, a zatem zgłębiają takie zagadnienia jak prawa człowieka, etyka zawodowa, zwalczanie przestępczości, czy ochrona danych osobowych.

Istotnym elementem kształcenia w Apeiron jest zajęcia praktyczne, nastawione na pozyskanie jasno określonych umiejętności. Dlatego w planie studiów nie brakuje zajęć związanych ze sportami i sztukami walki, czy szkoleniem strzeleckim.

 

WYKŁADOWCY

Wykładowcy katowickiej filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron to grono doświadczonych profesjonalistów, przygotowujących studentów pod kątem merytorycznym i praktycznym do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filii w Katowicach mieści się przy ulicy Fryderyka Chopina 1/8a. Kandydaci mogą zgłosić chęć kształcenia za pośrednictwem Internetu – wystarczy tylko wejść na stronę internetową uczelni.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Komentarze (0)