Coventry University Wroclaw

Coventry University Wrocław

A UK degree is internationally respected, valued by business professionals, and enduringly popular among students. The UK’s departure from the EU might make studying for a UK degree seem like a challenge, but Coventry University not only continues to welcome EU students to study in the UK, but we’re also the only British university to open a campus in Poland – Coventry University Wrocław.

We are a forward-looking, modern university with a proud tradition as a provider of high-quality education and a focus on applied research. With roots going back to 1843 as a Coventry College of Design, the institution became Coventry Polytechnic in 1987, before being established as a University in 1992.

 

A different way to study

The best teaching puts the student’s needs first.

 

Career-focused learning

Your degree should take your career to the next level.

At Coventry University Wrocław, degrees are designed with industry collaboration in mind, addressing the needs of local, national and global employers to maximise your potential career prospects. Teaching programmes are constantly modified to stay up to date with current trends, methods and software.

You’ll be able to benefit from relevant placement opportunities which might equip you with valuable workplace experience, and could result in permanent employment after obtaining a degree.

 

Relevant course content

Instead of outdated study methods based on memorising facts for a handful of final exams, our courses develop real-world skills and knowledge you’ll put into practice every day after you graduate. Critical thinking is especially valued, since it is crucial to implementing theoretical concepts in real-life settings. Courses are taught in English, helping you to develop the specialist vocabulary needed for a global career.

 

One topic at a time

Modular learning means you’ll study just one subject area at a time, allowing you to give it your full attention and gain confidence before moving on. You’ll be assessed in a variety of ways throughout your course, with no year-end exams.

 

Fit your studies around your passions

A regular timetable of classes gives you flexibility to fit your studies around your other passions. You will be working weekdays from 9.00am to 1.00pm.

 

A positive partnership

Last but not least, Coventry University Wrocław treats students as partners. This leads to a friendly atmosphere between students and academics, fostering good communication and active participation.

 


 

Brytyjska edukacja jest wysoka ceniona przez profesjonalistów na całym świecie, przez co cieszy się niezmiennym zainteresowaniem wśród studentów. Angielskie uniwersytety należą do najlepszych na świecie. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może się wydawać wyzwaniem dla pragnących zdobyć brytyjski dyplom, dlatego Coventry University, jako pierwszy brytyjski uniwersytet otworzyło filię w Polsce. Wciąż oferuje możliwość studiowania w Anglii, pozwalając też na uzyskanie brytyjskiego dyplomu bez opuszczania granic Unii.

Jesteśmy nowoczesną uczelnią z przyszłościowym spojrzeniem i dumną tradycją zapewniania wysokiej jakości edukacji uwzględniającej wykorzystanie badań w praktyce. Kształcimy od 1843 roku jako Coventry College of Design, który następnie przekształcił się w 1987 r. w Politechnikę, by ostatecznie w 1992 r. zaistnieć jako Uniwersytet.

 

Inne spojrzenie na naukę

Najlepsza edukacja to taka, która stawia potrzeby studenta na pierwszym miejscu.

 

Nauczanie z myślą o przyszłej karierze

Wierzymy, że edukacja ma zapewnić studentom najlepszy start w przyszłą karierę zawodową.

Coventry University Wrocław tworzy programy kształcenia w oparciu o współpracę z biznesem tak, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie zarówno lokalnego, jak i międzynarodowego rynku i zmaksymalizować potencjał zawodowy. Materiał i programy nauczania są na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do aktualnych trendów, metodologii i oprogramowania.

Będziecie mieli możliwość uczestniczenia w praktykach, dzięki którym możecie zdobyć praktyczne doświadczenie, które może zaowocować stałym zatrudnieniem po uzyskaniu dyplomu.

 

Ucz się tego, co będzie Ci potrzebne

Stosujemy nowoczesne metody nauczania, dzięki którym będziecie mieli możliwość rozwoju potrzebnych w realnym świecie umiejętności. Nie wierzymy w zakuwanie do egzaminów końcowych, dlatego zamiast tego, oceniamy naszych studentów na postawie przygotowanych przez nich projektów. Możecie w nich wykorzystać nabytą wiedzę, realizując zadania, które zaprojektowane są tak, by oddawały rzeczywiste zawodowe sytuacje.

Wyjątkowo cenimy sobie zdolność krytycznego myślenia, gdyż jest to kluczowa umiejętność pozwalająca na późniejszą adaptację teorii w praktyce i charakteryzuje kształcenie w najlepszych uniwersytetach. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co ma przygotować Was na globalne wyzwania przez rozwój słownictwa i obycie z językiem.

 

Nauczanie modułowe – jeden przedmiot naraz

Nauczanie modułowe pozwala Ci na studiowanie jednego modułu/przedmiotu w danym momencie. Będziecie przechodzić do kolejnego zagadnienia dopiero po zakończeniu modułu, gdy już zgłębicie go w całości. Będziecie oceniani na różnorodne sposoby, głównie w formie dodatkowych projektów i bez egzaminów końcowych.

 

Studia dopasowane do Twojego stylu życia

Nasze zajęcia prowadzone są zawsze w tych samych blokach czasowych – od 9.00 do 13.00. Pozwoli Ci to na swobodną realizację swoich pasji, czy podjęcie dodatkowej pracy, jeśli będziesz mieć na to ochotę.

 

Partnerzy przede wszystkim

W Coventry University Wrocław traktujemy naszych studentów po partnersku, dbając o pozytywną atmosferę i dobre relacje między studentami a wykładowcami i obsługą. Zależy nam przede wszystkim na dobrej komunikacji i współpracy z naszymi partnerami.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Coventry University Wroclaw

Komentarze (0)