Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 05.06.2023 r. do 14.07.2023 r. z kolei wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite zostaną ogłoszone w lipcu 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.sgsp.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia mundurowe

od kwietnia do lipca 2023

Ogłoszenie wyników

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne

od 5 czerwca do 14 lipca 2023

Ogłoszenie wyników

21 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

od 5 czerwca do 14 lipca 2023

Ogłoszenie wyników  21 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.sgsp.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 6 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (4 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w SGSP mogą aplikować na 6 kierunków studiów stacjonarnych oraz 6 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • bezpieczeństo i higiena pracy
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • inżynieria bezpieczeństwa
  • ratownictwo medyczne
  • ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
  • zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Dowiedz się więcej: www.sgsp.edu.pl

 

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w SGSP znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie to uczelnia kształcąca i wychowująca strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

Najważniejszą jej misją jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie między innymi: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Istotną formą działalności stołecznej uczelni jest nieustannie rozwijająca się współpraca międzynarodowa. W gronie uczelni partnerskich znajdują się między innymi: Uniwersytet Ochrony Ludności w Mińsku, Państwowa Wyższa Szkoła Oficerów Pożarnictwa w Aix-en-Provence, czy Akademia Pożarnicza w Hamburgu.

Kształcenie oferowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie skupia się na zagadnieniu bezpieczeństwa, stąd kandydaci mogą wybierać między Inżynierią bezpieczeństwa a Bezpieczeństwem wewnętrznym. Kierunki przeznaczone są zarówno dla strażaków, jak i osób cywilnych i przygotowują między innymi do wykonywania funkcji organizacyjnych, kontrolnych, nadzorczych, analitycznych i dowódczych w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 05.06.2023 do 14.07.2023 od 05.06.2023 do 14.07.2023
Studia II stopnia od 05.06.2023 do 14.07.2023 od 05.06.2023 do 14.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 05.06.2023 do 14.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.06.2023 do 14.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 05.06.2023 do 14.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.06.2023 do 14.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: znaleziono 6

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności
Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Komentarze (0)