Kryminologia

Kryminologia

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - kierunki studiów

Kryminologia – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2021

Studia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Czym jest kryminologia? W najprostszy sposób można ją opisać jako naukę o przestępstwie, w której funkcjonują różnego rodzaju dyscypliny, między innymi socjologia, psychologia, czy prawo. Mieszanka dyscyplin i zagadnień jest niezbędna, aby odpowiadać na podstawowe pytania. Kim jest przestępca? Kim jest ofiara? Jakie mechanizmy służą zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości? Kryminologia to także kierunek kształcenia oferowany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, który można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kształcenie na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, przede wszystkim dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Studenci zaznajamiają się z technikami śledczymi, zasadami badania poszlak, tworzeniem profilu przestępcy, czy rekonstrukcji zdarzeń.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • psychopatologia,
 • kryminologia eksperymentalna,
 • wiktymologia,
 • podstawy medycyny sądowej,
 • socjologia zachowań dewiacyjnych,
 • profilowanie psychologiczno- kryminalistyczne,
 • przestępczość terrorystyczna,
 • ekspertyzy sądowe,
 • symptomatologia kryminalna

Istotnym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne i warsztaty, prowadzone między innymi przez prokuratorów, mediatorów, kuratorów, sędziów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu nabywają licznych umiejętności. Dzięki ścieżkom kształcenia – Psychokryminalistyce oraz Przestępczości i patologiom społecznym – rozwijają umiejętności między innymi w zakresie zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców, prowadzenia negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych i karnych, korzystania z daktyloskopii, prowadzenia przesłuchań, interpretowania mechanizmów zachowań patologicznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Kryminologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, służbie więziennej, służbie celnej, służbach specjalnych, instytucjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa.

 

Opinie

Kryminologia to niezwykle ciekawa dyscyplina, jak również cieszący się coraz większym zainteresowaniem kierunek studiów. Nie oznacza to jednak, że występuje w ofertach dydaktycznych wszystkich szkół wyższych. Planując studia w Łodzi warto więc przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Kamil, student Kryminologii mówi:

„Od studiów oczekuję konkretu. Oczekuję możliwości rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy na interesujący mnie temat, bez niepotrzebnych przedmiotów, które mają tylko wypełniać plan zajęć. Dlatego studiuję w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu. To uczelnia, która stawia na kształcenie praktyczne, czyli po prostu przygotowuje do pracy. Polecam.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

 

KRYMINOLOGIA - ważne informacje

Kryminologia studia Łódź

Kryminologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw medycyny sądowej,
 • wykrywania przestępstw oraz ich sprawców,
 • metod, technik i praktyk wykorzystywanych w procesie eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • postępowania z ofiarami przestępstw,
 • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego,
 • psychologii sądowej,
 • mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • służbie więziennej,
 • służbie celnej,
 • służbach specjalnych,
 • instytucjach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)