Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Menedżerska Akademia Nauk stosowanych w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 15 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (15 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na MANS mogą aplikować na 19 kierunków studiów stacjonarnych oraz 19 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Administration
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Business management
 • Computer & software engineering
 • Finance and accounting
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Kryminologia
 • Management and production engineering
 • National security
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogy
 • Prawo
 • Psychologia
 • Psychology
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej: mans.warszawa.pl

 

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to uczelnia, która stawia sobie za cel nie tylko kształcenie studentów, lecz również prowadzenie badań naukowych, organizowanie seminariów, konferencji i kongresów, wspieranie badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, jak również realizowanie innej działalności edukacyjnej i oświatowej.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie posiada trzy filie: w Bełchatowie, Ciechanowie oraz czeskim Karvinie. Ponadto prowadzi ścisłą współpracę z zagranicznymi uczelniami: amerykańską ELMS College, ukraińską Akademią Zarządzania Administracją Publiczną w Kijowie, białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Brześciu.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Studenci warszawskiej MANS otrzymują możliwości poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań. Służą temu liczne organizacje studenckie, takie jak Gazeta Studencka „Feniks”. Ponadto, mogą uczestniczyć w najpopularniejszym programie mobilności Erasmus+, jak również korzystać ze specjalnej platformy e- learningowej.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie składa się z trzech instytutów. Są to: Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa, Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych oraz Instytut Pedagogiki i Psychologii. Oferta edukacyjna charakteryzuje się sporą różnorodnością, gdyż obejmuje takie kierunki jak: Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite do 20.09.2024 do 20.09.2024
Studia II stopnia do 20.09.2024 do 20.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 20.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 20.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

do 20.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

do 20.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - studia 2024

Studia podyplomowe - Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono 41

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Akademia nowoczesnego zarządzania coachingowego Opis kierunku

Asystent rodziny Opis kierunku

Audyt it Opis kierunku

Audyt podatkowy z elementami rachunkowości Opis kierunku

Audyt śledczy Opis kierunku

Bezpieczeństwo i higiena pracy Opis kierunku

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Opis kierunku

Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe Opis kierunku

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji Opis kierunku

Budowanie kompetencji menedżerskich Opis kierunku

Compliance w organizacji Opis kierunku

Doradztwo i mentoring międzykulturowy Opis kierunku

Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. teoria i praktyka Opis kierunku

Emisja głosu Opis kierunku

Esg w biznesie Opis kierunku

Executive master of business administration Opis kierunku

Executive master of business administration – zrównoważony rozwój esg Opis kierunku

Inspektor ochrony danych (rodo) Opis kierunku

Kontrola wewnętrzna i audyt Opis kierunku

Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej Opis kierunku

Logopedia Opis kierunku

Master of business administration (mba) – menedżer esg Opis kierunku

Media, kultura, sztuka Opis kierunku

Menedżer jakości Opis kierunku

Menedżer sportu, organizator imprez sportowych Opis kierunku

Mindfulness w zarządzaniu i biznesie Opis kierunku

Neurologopedia Opis kierunku

Organizacja i zarządzanie oświatą Opis kierunku

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Opis kierunku

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Opis kierunku

Psychodietetyka Opis kierunku

Psycholog w szkole i przedszkolu Opis kierunku

Psychologia kliniczna Opis kierunku

Suicydologia Opis kierunku

Sztuczna inteligencja Opis kierunku

Technika z wychowaniem komunikacyjnym Opis kierunku

Zarządzanie flotą samochodową Opis kierunku

Zarządzanie kryzysowe w turystyce Opis kierunku

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Opis kierunku

Zarządzanie podmiotami leczniczymi Opis kierunku

Zarządzanie ryzykiem podatkowym - kontrola biznesowa Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)