ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • AKADEMIA BEZPIECZNEGO BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Główne korzyści wynikające z udziału w studiach:

  • Zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z ograniczaniem strat w chronionych obiektach.
  • Nabycie umiejętności negocjacyjnych, niezbędnych podczas wyjaśniania kwestii dotyczących bezpieczeństwa.
  • Pogłębienie kompetencji menedżerskich niezbędnych do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

  Studia kierowane są do:

  • Pracowników i kadry zarządzającej Agencji Ochrony Osób i Mienia (budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki podwyższeniu jakości świadczonych usług).
  • Koordynatorów i pracowników działów ochrony w firmach (inwestycja w rozwój kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa).
  • Pracowników firm korzystających z usług Agencji Ochrony (usprawnienie współpracy z agencją).
  • Osób zajmujących się budowaniem Skutecznych Systemów Bezpieczeństwa, opracowywaniem środków zaradczych i tworzeniem procedur wpływających na ograniczanie poziomu strat.
  • Osób nadzorujących procesy związane z realizacją powierzonych zadań, audytem wewnętrznym oraz reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.
  • Menedżerów działów IT odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo gromadzonych w nim danych teleinformatycznych.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem głównym studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i nabycie przez nich kluczowych, praktycznych umiejętności pozwalających im skutecznie i motywujący sposób przewodzić zespołom pracowników. Uczestnicy tych studiów podczas kolejnych zajęć będą rozwijali umiejętności, które POZWOLĄ STAĆ SIĘ LIDERAMI małych i wielkich społeczności – zarówno w biznesie, jak i poza nim. Będą pracować nad rozwojem swojego własnego potencjału, osobowości, intelektu, jak również poznają metody wywierania konstruktywnego wpływu na innych.

  Program studiów przeznaczony jest DLA WSZYSTKICH MENADŻERÓW chcących usystematyzować, odświeżyć i udoskonalić swoje kompetencje przywódcze oraz DLA OSÓB, KTÓRE DOPIERO WCHODZĄ W ROLĘ KIEROWNICZĄ i chcą rozpocząć PROFESJONALNIE ZAPLANOWANY PROCES ROZWOJU zmierzający w tym kierunku.

  Dowiedz się więcej

   

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów:

  • nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny
  • przygotowanie osób do roli zawodowej asystenta rodziny
  • poznanie praw i obowiązków asystenta rodziny
  • poznanie metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i patologicznymi
  • nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny
  • rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

  Program studiów jest zgodny z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie egzaminu końcowego. 

  Na studia podyplomowe ASYSTENT RODZINY zapraszamy osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierunek "Audyt śledczy" jest odpowiedzią za obserwowane od kilku lat rosnące zapotrzebowanie firm, urzędów i instytucji na ten rodzaj funkcji w organizacji. Coraz częściej zarządy i właściciele firm oczekują od audytorów wewnętrznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia działań z obszaru audytu śledczego, nie chcąc tworzyć odrębnej funkcji lub komórki organizacyjnej dedykowanej li tylko do tego obszaru pracy audytorskiej.

  Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację "Analiza śledcza - w procesie kontroli” - PIKW, Warszawa 2016. Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla kadry zarządzającej.

  Dowiedz się więcej

 • BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie doskonale wykształconych profesjonalistów z dziedziny bankowości. Absolwenci posiadać będą zarówno umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w nieustannie zmieniających się warunkach gospodarczych, zdolność do generowania wartości dodanej dla interesariuszy banku, jak i kompleksową wiedzę z zakresu najważniejszych obszarów funkcjonowania banku.

  Adresaci

  Studia adresowane są do specjalistów z zakresu finansów i sektora bankowego, kadry zarządczej banków, pracowników przedsiębiorstw rynku kapitałowego, przedsiębiorstw windykacyjnych, giełd, domów maklerskich i innych instytucji finansowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką organizacji, zarządzania i funkcjonowania banków obsługujących klientów korporacyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia. Założeniem studiów jest, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Projekt kierowany jest do firm chcących wdrożyć systemy zarządzania wg norm OHSAS 18001, BS 8800 a także PN-N 18001. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP daje uprawnienia do objęcia stanowisk od starszego inspektora ds.bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Adresaci

  Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach BHP, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Studia są skierowane do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką BHP, prawa pracy i zasad ergonomii pracy. Szczególnie polecane są dla pracowników zajmujących się problematyką BHP w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach, przedstawicieli związków zawodowych oraz innych osób zainteresowanych prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalnością szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWANIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   
  •  

   Studia podyplomowe

   Budowanie kompetencji menedżerskich
   

  Opis studiów

  Program opiera się na doświadczeniach ekspertów biznesu i zarządzania w Polsce. Bazą dla programu są badania wielu podmiotów gospodarczych, ich struktur i możliwości budowania kariery.

   

  W programie wykorzystano jeden z modeli firmy doradczej Tarka Executive’s sprawdzony badaniami w strukturach biznesowych. Model ten obejmuje trzy obszary, których rozwój tworzy podstawę do sukcesu życiowego i efektywnego budowania kariery. Te obszary to bogactwo-siła-wartość (wealth-strength-worth ™). 

   

  Wieloletnie obserwacje i badania ludzi sukcesu i karier w organizacji pokazuje, że odpowiedni rozwój w tych trzech obszarach daje największe szanse awansu życiowego i rozwoju kariery na poziomie zarządzającym, tak w życiu jak i w biznesie. W każdym z obszarów uczestnicy uczą się najważniejszych elementów korzystnych dla rozwoju własnego oraz korzystnych dla organizacji. W ten sposób zbudowany jest również program, gdzie w każdym z obszarów uwzględnione są tematy „JA” i „FIRMA” , które to nie zawsze idą w parze w budowaniu kariery (co również jest pokazane).

  Zajęcia mają formę warsztatów wspartych niezbędną teorią. Praktyczne ćwiczenia dają możliwość efektywnego wykorzystania własnego potencjału oraz uczenia się podczas pracy i wykonywania zadań.

  Dzięki kompleksowym analizom talentów i umiejętności własnych jak również dopasowania do potrzeb organizacji i przełożonych, kierunek stanowi doskonałe narzędzie do bardzo efektywnego pozycjonowania się na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia z coachingu

  Coaching to sztuka zwiększania potencjału klienta w taki sposób by ten efektywniej osiągnął zakładane przez siebie cele. Mówiąc prościej, w coachingu coach najpierw pyta klienta dokąd ten zmierza, a następnie za pomocą umiejętnie dobranych pytań inspiruje go do poszukania drogi dojścia do tego celu.

  Jednymi z najbardziej znanych w Polsce organizacji coachingowych są:

  • ICF (International Coaching Federation); największa międzynarodowa organizacja akredytująca coachów
  • ICC (International Coaching Community); czołowa w Polsce międzynarodowa szkoła coachów
  • Norman Benett Academy; lidet wśród polskich szkół coachingu i mentoringu

  Studia podyplomowe coachingu w życiu i biznesie zaprojektowane są w taki sposób by słuchacze poznali specyfikę każdej z tych organizacji. W ciągu 200 godzin zajęć czołowi coachowie i trenerzy ICF, ICC i Norman Benett będą wyjaśniać tajniki pracy i rozwoju klienta w procesie coachingu, przygotowując jednocześnie słuchaczy do egzaminu ICF.

  Do kogo kierujemy nasz program

  Studia przeznaczone są dla WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM OSOBISTYM. Zarówno dla już praktykujących coachów, jak i tych, którzy dopiero pragną wejść na tą ciekawą i popularną drogę rozwoju. Program przygotowany jest w taki sposób, by wprowadzić uczestników w podstawowe arkana tej profesji. Część zajęć będzie poświęcona na rozwinięcie zaawansowanych praktyk coachingowych.

  Dowiedz się więcej

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są kierowane do:

  • Osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
  • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
  • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
  • osób odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocje zachowań etycznych

  Efektywna polityka zarzadzania ryzykiem braku zgodności – compliance umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarzadzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż wzrasta.

  Wewnątrz organizacji – poprzez zarzadzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postepowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarzadzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;

  Na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO I MENTORING MIĘDZYKULTUROWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kompetencje międzykulturowe są dzisiaj kluczowe jeśli uwzględnimy fakt, że coraz częściej musimy zarządzać komunikacją pomiędzy pracownikami z różnych obszarów kulturowych i doradzać tym, którzy poszukują pracy lub chcą rozpocząć działalność gospodarczą z wizją jej rozwoju poza Polską. Pozwalają one na sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym, a przede wszystkim są podstawą podczas spotkań zawodowych z cudzoziemcami. Ponadto dynamika współczesnego rynku pracy  przekłada się na potrzeby korzystania z usług profesjonalnie przygotowanych doradców zawodowych, coachów i mentorów biznesowych. Zaproponowany program studiów jest praktyczny i ma innowacyjny  charakter ze względu na komponent międzykulturowy połączony z coachingiem i mentoringiem biznesowym.

  Zapraszamy do studiowania wszystkich tych z Państwa, którzy planują zatrudnienie lub pracują w charakterze specjalistów, coachów oraz konsultantów, a także pracowników działów HR, działów szkoleń, trenerów biznesu.

  Osoby chętne mogą uczestniczyć w szkoleniach certyfikowanych (dodatkowa/preferencyjna opłata tylko dla słuchaczy studiów podyplomowych) :

  1.Points of You® Train The Trainers - Beginning 

  2.CoachWise Coaching Essentials™ 

  Dowiedz się więcej

 • EMISJA GŁOSU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu:
  • praktyczne przygotowanie do pracy głosem, poprawa nośności wydobywanego dźwięku, odnalezienie optymalnej średnicy głosu, dbanie o prawidłową dykcję i intonację,
  • zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w emisji głosu z uwzględnieniem metod ruchowych (m.in. technika Alexandra),
  • wyposażenie w wiedzę z zakresu higieny głosu,
  • przygotowanie do wystąpień publicznych (sposoby radzenia sobie ze stresem, kreowanie wizerunku, psychologia kontaktu).

  Adresaci

  Studia Podyplomowe z Emisji Głosu skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy na co dzień wykorzystują swój głos jako narzędzie pracy (m.in. menedżerów, dziennikarzy, nauczycieli, trenerów, prawników, polityków, konferansjerów).

  Dowiedz się więcej

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów 

  Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomwych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

  Adresaci

  Program studiów podyplomych EMBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz couching.

  Absolwenci studiów podyplomych EMBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie, rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie EMBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów badaczy i praktyków z Polski i zagranicy.

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wyższa Szkoła Menedżerska we współpracy z Centrum Szkoleniowo Doradczym organizują studia podyplomowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalnościach:

  • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • zarządzanie nieruchomościami
  • wycena nieruchomości

  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (niezależnie od ukończonego kierunku), zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

  Cel studiów
  Celem studiów o profilu wyceny nieruchomości jest przygotowanie teoretyczne do zdobycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.  Ukończenie studiów podyplomowych jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu państwowego aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku pośrednictwa oraz zarządzania nieruchomościami, studia podyplomowe są przygotowaniem do egzaminu do uzyskania licencji zawodowych PFSZN lub PPRN.

  Dowiedz się więcej

 • KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrzej zapraszają na studia podyplomowe "Kontrola wewnętrzna i audyt".

  Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym. Forma prowadzenia zajęć: wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

  Cele studiów

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórce kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzania kontroli zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz wykształconą najlepszą praktyką. Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia czynności kontrolnych poprzez:

  • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji,
  • kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku logopedy:


  - wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
  - przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym bądź zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji językowej,
  - przygotowanie do udzielania porad nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci w środowisku szkolnym,
  - przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem, rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie  logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.


  Studia podyplomowe Logopedia pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe logopedy (nauczyciel logopedii w placówkach oświatowych lub logopeda). Absolwent posiada wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń mowy i komunikacji językowej oraz prowadzenia w tym zakresie terapii logopedycznej. Orientuje się w problematyce psychologicznych oraz edukacyjnych uwarunkowań zaburzeń komunikacji, dysponuje również wiedzą w zakresie podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji.

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych LOGOPEDIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

 • MEDIA, KULTURA, SZTUKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów 

  Celem studiów jest umiejętność korzystnego wykreowania własnego wizerunku we współczesnym świecie. W teorii i praktyce dowiesz się jak z sukcesem prezentować się w mediach - telewizji, radiu, prasie. Jak „dobrze wypaść” na oficjalnym przyjęciu i przed kamerą, jak uniknąć dyplomatycznych i towarzyskich gaf, być przekonującym mówcą przed audytorium, jak wykorzystać umiejętności aktorskie we współpracy z partnerem w biznesie i w kontaktach osobistych. Nabędziesz podstawowe umiejętności profesjonalnego filmowania przydatne we współczesnym świecie kultury obrazu: Facebook, Instagram, Youtube, strona internetowa, inne. W praktyce poznasz ABC pracy przed kamerą i w kontakcie z żywym odbiorcą.

  Adresaci
  Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich). Osoby kształtujące swoją karierę zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem osób przygotowujących się lub już pełniących funkcje i stanowiska w publicznych i niepublicznych instytucjach.
  Studia kierowane są dla wszystkich tych osób, dla których pojęcie budowania sukcesu ściśle łączy się z wysoką kulturą osobistą, swobodą funkcjonowania m. in. we współczesnych mediach, w świecie kultury, dyplomacji.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Podczas zajęć słuchacze poznają aspekty zarządzania jakością oraz techniki motywacji personelu wszystkich szczebli dla realizowania polityki jakości w organizacji. Słuchacze potrafią samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością. Poznają korzyści zarządzania zorientowanego procesowo, jak również potrafią samodzielnie planować, realizować i oceniać projekty, poznają narzędzia i techniki organizacji, poprawy jakości oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań.

  Adresaci

  Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z przedsiębiorstwami przemysłowymi, handlowymi czy też usługowymi, które zostały powołane do wdrożenia, nadzorowania lub doskonalenia systemu zarządzania jakością w swojej organizacji bądź planują w przyszłości podjąć tego typu zadania.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER WIZERUNKU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Udział w programie zapewnia:

  • Solidną dawkę wiedzy popartą praktycznym zastosowaniem podczas ćwiczeń
  • Ciekawą formę zajęć (ćwiczenia, warsztaty, pokazy, wspólne projekty, case study),
  • współpracę ze znanymi i cenionymi profesjonalistami.

  Studia kierowane są do:

  • rzeczników prasowych i pracowników biur komunikacji
  • pracowników agencji public relations
ikomunikacji marketingowej,
  • agentów medialnych i menedżerów osób publicznych,
  • specjalistów w zakresie kreowania wizerunku
w polityce, biznesie i show-biznesie,
  • liderów opinii i ekspertów branżowych, chcących zbudować i wzmocnić swój wizerunek,
  • prezesów i członków zarządów oraz osób reprezentujących firmy i instytucje

  Główne korzyści wynikające z udziału w studiach:

  • Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności kreowania wizerunku osób i instytucji,
  • Poznanie najbardziej wpływowych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie public relations, dziennikarstwa i komunikacji,
  • Poznanie praktycznych rozwiązań i sprawdzonych taktyk zarządzania wizerunkiem w polityce, biznesie i show-biznesie,
  • Poznanie najnowszych trendów w dziedzinie public relations i komunikacji.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości, bankowości. Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów

  Adresaci

  Studia przeznaczone dla kadry menedżerskiej, chcącej pogłębić/uzupełnić wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu.

  Dowiedz się więcej

   

 • MINDFULNESS W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierowanie ludźmi to jedno z najtrudniejszych zadań jakie współczesne firmy stawiają dziś przed liderami. Wymaga to nie tylko dobrego wykształcenia i twardej wiedzy branżowej ale również pasji, koncentracji na tym co jest naprawdę ważne, podejmowania szybkich decyzji oraz umiejętności budowania empatycznych relacji. Liderami można nazwać tylko tych, za którymi zespół sam chce podążać i ich naśladować. Bo liderzy to ludzie, którzy poprzez swoją postawę uruchamiają w podwładnych ich ogromny potencjał. Budowanie autorytetu, szacunku czy pozycji lidera wymaga poznania samego siebie. Wymaga zdobycia umiejętności widzenia prawdy, tak by móc realnie ocenić swoje silne i słabe strony i na tej podstawie zbudować strategię własnego rozwoju. Tymczasem większość ludzi, którzy aspirują do zdobycia pozycji lidera nie potrafi tego dokonać, ponieważ ocenia samego siebie przez filtr własnej iluzji, tj. własnych wyobrażeń na temat tego kim jest. A błędna ocena samego siebie nieuchronnie musi prowadzić do stworzenia błędnej strategii własnego rozwoju. Takie same zależności dotyczą rozwoju własnych pracowników. Jedynie dostrzegając ich prawdziwe cechy i potencjał lider może właściwie zmotywować podwładnych, wzbudzać ich pasję i zaangażowanie, przekonywać do osiągania rzeczy niemożliwych. Warunek jest jednak jeden. Lider musi umieć widzieć w nich to, co naprawdę jest ich potencjałem a nie to co chciałby w nich widzieć.

  Dowiedz się więcej

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest:

  - nabycie kompetencji i uprawnień neurologopedy;

  - poszerzenie wiedzy i opanowania umiejętności z zakresu zaburzeń mowy o etiologii neurogennej, niezbędnej do prowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie;

  - odbycie praktyki na oddziałach neonatologicznych i w specjalistycznych placówkach zdrowotnych oraz oświatowych.


  Studia Podyplomowe Neurologopedia pozwalają zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe neurologopedy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych NEUROLOGOPEDIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, opracowania studium przypadku i złożenie egzaminu końcowego. 

  Adresaci:

  Na Studia Podyplomowe Neurologopedia są przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub filologii polskiej o specjalności logopedycznej lub pedagogiki o specjalności logopedycznej.

  Dowiedz się więcej

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA, REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ REKRUTACJA

  Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich) w zakresie pedagogiki lub w zakresie psychologii (jednocześnie posiadające przygotowanie pedagogiczne).

  Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny, uprawniając do pracy w placówkach ogólnych , specjalnych i integracyjnych.

  Studia dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w:

  - placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  (upośledzeniem umysłowym) w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w tym: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych,  gimnazjach specjalnych,  szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;

  - placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w tym :  placówkach realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, placówkach organizujących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

  - terapeuty pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 30 kwietnia 2013 r. oraz  Rozporządzeniem MEN z dn. 12 marca 2009 r, z późniejszymi zmianami) i może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej

  - nauczyciela wspierającego – posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach integracyjnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, w ogólnodostępnych szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach podstawowych integracyjnych

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...). Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji w danym kierunku. Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających  wykształcenie wyższe  co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

 • POMOC PSYCHOLOGICZNA I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, pomocy psychologicznej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania badań psychologicznych i pedagogicznych w pracy wychowawczej nabycie umiejętności podejmowania interwencji w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z dysfunkcjami i zjawiskami patologicznymi w rodzinie. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów praktyków w formie wykładów i warsztatów. Program studiów podyplomowych uwzględnia wytyczne ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych POMOC PSYCHOLOGICZNA I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej (np. opracowanie studium przypadku) i złożenie egzaminu końcowego. 

  Adresaci

  Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, a w szczególności zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, socjoterapeutów, kuratorów sądowych, nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  PODYPLOMOWE STUDIA "  PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA "

  Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...). Studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób ,  ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

  Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/. Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty - marzec )

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOGERIATRIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest:

  • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii: psychicznych i biologicznych procesów towarzyszących starzeniu się,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania obszarów potencjałów i zagrożeń osób starszych,
  • poznanie różnych form pomocy psychologicznej, umiejętności szybkiego diagnozowania dyskomfortu psychicznego i fizycznego, oraz sposobów zapobiegania, łagodzenia i kompensowania dysfunkcji psychicznych, społecznych i fizycznych ludzi w okresie późnej dorosłości i ich rodzin,
  • nabycie umiejętności poszukiwania terapeutycznych możliwości wpływania na proces starzenia się,
  • ukazanie form możliwej pomocy instytucjonalnej,
  • uzyskanie kompetencji do kształtowania właściwego nastawienia rodzin/społeczeństwa do ludzi starszych przez edukację, programy profilaktyczne,

  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych PSYCHOGERIATRIA. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Przybliżenie współczesnej wiedzy w zakresie uwarunkowań, diagnostyki, psychoprofilaktyki i terapii zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego. Słuchacz zostanie zapoznany z klasyfikacją, objawami i leczeniem zaburzeń. Wprowadzone zostaną też zasady komunikowania i współpracy z osobą chorą i jej rodziną. Celem studiów jest również kształtowanie praktycznych umiejętności analizy danych z poszczególnych metod psychologicznych i integracji materiału klinicznego, jak również rozwijanie kompetencji do oceny funkcjonowania badanego i jego rodziny w różnych sferach i środowiskach. Szczególny nacisk położony jest na wykształcanie umiejętności wnioskowania klinicznego i terapeutycznego oraz współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

  Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • uwarunkowań i rodzajów zaburzeń psychicznych
  • klinicznej diagnozy psychologicznej i orzecznictwa
  • poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby
  • profilaktyki zaburzeń
  • form pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi
  • etycznych problemów pracy psychologa klinicznego

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOONKOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu medycyny (onkologii) oraz psychologii klinicznej, które są konieczne w pracy z osobami z chorobą nowotworową oraz z członkami ich rodzin. Ukazane zostaną mechanizmy naruszające dobrostan biopsychospołeczny chorego, jego sposoby radzenia sobie z emocjami i sytuacją po diagnozie i w trakcie leczenia onkologicznego. Przedstawiony zostanie wpływ choroby nowotworowej na psychologiczne funkcjonowanie pacjenta, jego rodziny, a także czynniki psychogenne warunkujące współpracę w leczeniu i procesy zdrowienia. Nakreślone zostaną najważniejsze zagadnienia diagnozy i pomocy psychologicznej w pracy psychoonkologa, a także kwestie komunikowania z pacjentem i rodziną. Ważnym zagadnieniem będzie przygotowanie do śmierci, procesu umierania i okresu żałoby. Poruszony zostanie problem psychoprofilaktyki stresu i wypalenia sił u personelu w placówkach szpitalnych i hospicyjnych.

  Dowiedz się więcej

 • SOCIAL MEDIA I E- MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Udział w programie zapewnia:

  • solidną dawkę wiedzy popartą praktycznym zastosowaniem podczas ćwiczeń (sugerujemy uczestnictwo w zajęciach z własnym komputerem lub urządzeniem mobilnym),
  • ciekawą formę zajęć (ćwiczenia, warsztaty, pokazy, wspólne projekty, case study),
  • poznanie aktualnych trendów Polskich i światowych na rynku nowych mediów.

  Studia kierowane są do:

  • specjalistów od marketingu i public relations w firmach i instytucjach,
  • rzeczników prasowych i pracowników biur komunikacji
  • przedsiębiorców i menedżerów, którzy chcą wykorzystać marketing internetowy do kreowania wizerunku i budowania przewagi konkurencyjnej,
  • liderów opinii i ekspertów branżowych,chcących zbudować i wzmocnić swój wizerunek w Internecie.

  Dowiedz się więcej

 • SOCJOTERPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów Socjoterapia jest nabycie umiejętności, kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku socjoterapeuty.

  Pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z:

  • diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych
  • potrzeb psychologicznych charakterystycznych dla wieku rozwojowego
  • profilaktyki uzależnień (psychokorekcja i edukacja)
  • psychologii małych grup
  • etycznych problemów pracy z grupą
  • Zdobywanie i doskonalenie umiejętności
  • nawiązania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych
  • planowania i organizowania pracy w grupie, funkcjonowania w sytuacjach trudnych
  • współpracy z rodzicami w socjoterapii
  • koordynowania specjalistycznych działań pomocowych rodzinie
  • Rozwój osobisty – świadomość siebie i umiejętność samooceny

  Podyplomowe doskonalące studia z socjoterapii obejmują zagadnienia dotyczące: umiejętności pracy z grupą; diagnozowania zaburzeń dziecka i młodzieży w kontakcie ze światem; analizy i diagnozy sytuacji dziecka i młodzieży; planowania oddziaływań; organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka/młodzieży lub grupy; realizowanie celów edukacyjnych w procesie grupowym. Studia mają wyposażyć uczestników w umiejętności i kompetencje osobiste, społeczne i instytucjonalne oraz kompetencje z zakresu prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNIKA Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Są to studia podyplomowe, nadające nową specjalność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

  Adresaci: studia są przeznaczone dla nauczycieli i innych osób posiadających wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych /licencjat/ oraz uprawnienia pedagogiczne.

  Studia  uruchamiamy dwa razy w roku akademickim ( październik, luty -  marzec ).

  Dowiedz się więcej

 • TRENER BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Zapraszamy na studia podyplomowe osoby pragnące zostać trenerami biznesu oraz trenerami rozwoju osobistego. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń oraz dostarczenia narzędzi, które można wykorzystać we wszystkich obszarach tematycznych, w jakich potencjalnie mogą pracować nasi uczestnicy.

  Dla kogo

  Studia przeznaczone są dla WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH. Zarówno dla trenerów wewnętrznych pracujących w firmach jak i niezależnych trenerów szkoleń biznesowych i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Program przygotowany jest w taki sposób był przydatny zarówno niedoświadczonym trenerom jak i tym którzy mają już za sobą znaczącą praktykę, ale chcieliby rozwinąć warsztat narzędziowy.

  Korzyści

  Celem studiów podyplomowych dla trenerów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i rozwój umiejętności w taki sposób, by byli oni w stanie rozpocząć praktykę trenerską zaraz po zakończeniu studiów. Kluczowymi korzyściami są:

  • poznanie narzędzi pozwalających na sprawne prowadzenie szkoleń dla klientów biznesowych i pozabiznesowych
  • poznanie zasad radzenia sobie z trudnymi uczestnikami
  • poznanie metod i narzędzi coachingu grupowego
  • 200 godzin ćwiczeń i warsztatów
  • rozwój własnej osobowości poprzez uczestniczenie w ćwiczeniach rozwojowych
  • integracja w gronie ciekawych i nietuzinkowych uczestników

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem dwusemestralnych podyplomowych studiów z Zarządzania Flotą Samochodową jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu Zarządzania Flotą Samochodową w sposób rzeczowy i praktyczny poparty konkretnymi przykładami z tej dziedziny pozwalający zdobyć odpowiednie wykształcenie oraz zawód. 
  Studia są realizowane poprzez dwa semestry i obejmują aż 200 godzin zajęć dydaktycznych. Ukończenie studiów w Wyższej Szkole Menedżerskiej gwarantuje zdobycie unikatowej i praktycznej wiedzy z zakresu Zarządzania i obsługi flot pojazdów samochodowych. Opracowany i szeroki zakres materiału pozwoli na zgłębienie całościowo tematu, a poprzez odpowiednio opracowany plan nauczania, dobrany materiał i tematykę do przedmiotów absolwenci WSM podwyższą swoje kompetencje menedżerskie.

  Ukończenie Studiów udostępni absolwentom możliwość pracy w charakterze specjalisty ds. obsługi flot samochodowych, specjalisty ds. obsługi klienta flotowego i fleet managera. Wykształcenie to jest bardzo przydatne na stanowiskach menedżerskich, kierowniczych a także doradców i konsultantów, jak również ekspertów rynku samochodowego. Zdobyta wiedza z tej dziedziny jest przydatna w sektorze administracji, logistyki i floty samochodowej.

  Adresaci

  Kierunek ten skierowany jest do osób już zajmujących się fleet managementem (fleet managerów, specjalistów ds. zarządzania flotą samochodową, pracowników administracyjnych, kadry zarządzającej) w celu podniesienia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia wykształcenia wyższego specjalistycznego, jak również do osób nie związanych z zawodem, które chcą przekwalifikować się oraz osób chcących zdobyć coraz bardziej popularny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program kierowany jest do przedsiębiorców oraz właścicieli firm i ma ich wspierać w rozwoju osobistym i biznesowym oraz pokazać potencjalną drogę dla ich firmy/ biznesu na szczyt. W programie wykorzystano jeden z unikatowych modeli firmy doradczej Tarka Executive’s stworzony w wyniku badań właścicieli i zarządzających największymi polskimi markami. Model zarządzania marką Brand Vortex™ (Wir Marki™) definiuje markę jako unikalne i złożone zjawisko - rynkowe, zarządcze i społeczne. Marka jest po to, by przyciągać uwagę i zasysać zasoby finansowe rynku - stąd metafora wiru. Program opiera się na doświadczeniach ekspertów w dziedzinie zarządzania i rozwoju biznesu w Polsce. W każdym z trzech obszarów Wiru Marki uczestnicy uczą się najważniejszych elementów, które mają największy wpływ na prestiż i bogactwo Przedsiębiorcy. Należą do nich Ramię Rynku/ Klienta, Ramię Pracownika/Dystrybutora oraz Ramię Właściciela/ Zarządzającego. Program zbudowany jest w ten sposób, aby pokazać i przybliżyć uczestnikom całą skomplikowaną strukturę biznesu i korzyści płynące z jego przemyślanego rozwoju dla wzrostu biznesu i majątku osobistego.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Cel studiów

  Głównym celem dydaktycznym Studium jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w okresie przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz o przygotowywanych programach reform systemu opieki zdrowotnej.

  Adresaci

  Studium adresowane jest do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych publicznych i niepublicznych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy szpitali i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem ) a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk. Uczestnikami Studium mogą i powinny być również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych, Centrali i Oddziałach NFZ oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW WG TEORII OGRANICZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zasadnicza idea studiów jest na wskroś praktyczna: kierownik projektu zarządza realizacją rentownego projektu przez 100 dni zgodnie z metodą łańcucha krytycznego. Pracą zaliczeniową jest raport z realizacji projektu (projekt nie musi się skończyć w ciągu czasu trwania studiów). Do uczestnictwa zapraszamy również osoby niebędące kierownikami projektów; studia zostały pomyślane tak, że one także skorzystają. W trakcie studiów dajemy słuchaczom wszystko, co konieczne i wystarczające, aby skutecznie zarządzać realizacją projektu: ukończyć go na czas, w budżecie i w pierwotnym zakresie  a przy tym bezstresowo. Uczestnicy poznają również innowacyjne metody identyfikacji projektów oraz analizy ich rentowności biznesowej.

  Co nas wyróżnia?

  • Zajęcia są całkowicie zorientowane na praktykę codziennego zarządzania realizacją projektu. Już od pierwszego zjazdu słuchacze pracują na swoich własnych projektach, a przekazywana wiedza wynika z osobistych doświadczeń prowadzących z pracy nad realnymi projektami.
  • Zajęcia dostarczają konkretnych narzędzi. Uczestnicy otrzymują na czas studiów zarówno software do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego, jak i są wyposażani w bogaty zestaw narzędzi myślowych do radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
  • Uczestnicy przez kilka miesięcy zarządzają realizacją własnego projektu metodą łańcucha krytycznego pod opieką prowadzących zajęcia konsultantów MANDARINE Project Partners
  • Prowadzący są praktykami. Każdy z nich legitymuje się bogatym doświadczeniem biznesowym, doradczym i szkoleniowym. Stąd prezentowane rozwiązania mają swoje potwierdzenie w rzeczywiście realizowanych projektach.
  • Zajęcia mają charakter sekwencyjny. Każdy kolejny temat logicznie wynika z poprzednich: słuchacze uczą się więc rozwiązywania problemów wynikających z zarządzania projektami „krok po kroku".
  • Warsztaty obejmują pełen zakres wiedzy realnie przydatnej w codziennej praktyce. Uczymy zarówno „twardych" metod definiowania, planowania, tworzenia harmonogramów i zasad nadzorowania realizacji projektów, jak i „miękkich" technik skutecznego porozumiewania się członków zespołu projektowego oraz metody efektywnego zarządzania zespołem. Ani jeden dzień nie jest suchą teorią.
  • Zajęcia są skoordynowane. Wszyscy prowadzący pochodzą z jednej firmy.
  • Zajęcia mają charakter warsztatowy: uczestnicy poznają wiedzę poprzez studia przypadków i stosują ją do zarządzania własnymi projektami już podczas pierwszego zjazdu.

  Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Stowarzyszenie Project Management Polska. Opanowanie programu studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie teorii ograniczeń i zarządzania projektami w postaci międzynarodowego certyfikatu Theory of Constraints International Certification Organization.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)